Tag Archives: controllerless

Wi-Fi in Minutes: ติดตั้งระบบ Wi-Fi ความปลอดภัยสูงภายในเวลาไม่กี่นาที

Instant AP เป็นระบบ Wi-Fi บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ของ HPE Aruba ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์ Wireless Controller ด้วยคุณสมบัติทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานอันรวดเร็ว ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยเทียบเท่าระดับที่ใช้งานในองค์กร ในขณะที่สามารถติดตั้งและบริหารจัดการได้อย่างง่ายดายถึงแม้จะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายไร้สายก็ตาม จึงไม่แปลกใจที่ Instant AP จะเป็นที่นิยมในธุรกิจแนวใหม่ของประเทศไทย

Read More »