Tag Archives: community help

[PR] Facebook เปิดให้องค์กรและธุรกิจโพสต์ใน Community Help ได้แล้ว

ฟีเจอร์ใหม่นี้ช่วยให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลสำคัญและให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตง่ายยิ่งขึ้น ในภาวะวิกฤต ผู้คนมักจะเข้ามาใช้งาน Crisis Response บน Facebook เพื่อแจ้งให้เพื่อนและครอบครัวทราบว่าพวกเขาปลอดภัยดี อีกทั้งยังแบ่งปันเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและวิธีการที่จะช่วยให้ชุมชนฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว Facebook ได้เปิดตัว Community Help เพื่อช่วยให้การส่งคำขอและการมอบความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น แต่ว่าการที่คนเราช่วยเหลือกันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีแก้ปัญหาเท่านั้น เนื่องจากองค์กรและธุรกิจต่างๆ ก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือต่อการรับมือกับภาวะวิกฤตและการฟื้นฟูสภาพของชุมชนเช่นกัน

Read More »