Tag Archives: Comarch Corporate Banking

Comarch Corporate Banking: ปรับระบบธนาคารสู่ยุค 4.0 เปิดบริการ Digital Banking สำหรับลูกค้าประเภทธุรกิจและองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ

ในบทความนี้ TechTalkThai จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Comarch Corporate Banking โซลูชันบริการทางการเงินสำหรับภาคธุรกิจที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ทั้งในรูปแบบของ Internet Banking และ Mobile Banking พร้อมรองรับการเปิด API ทางการเงินเพื่อให้ระบบธุรกิจขององค์กรต่างๆ เข้ามาเชื่อมต่อ และทำงานให้เป็นอัตโนมัตินั่นเอง

Read More »