Tag Archives: cobol developer job

DST เปิดรับสมัคร COBOL Programmer สำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่

ฤดูกาลสมัครงานสำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาจบใหม่มาถึงแล้ว และทาง DST Worldwide Services (Thailand) ก็ประกาศรับสมัคร Programmer จากน้องๆ จบใหม่เพื่อมาเรียนรู้เทคโนโลยีภาษา COBOL และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางสายธุรกิจและการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read More »

DST Worldwide Services (Thailand) รับสมัคร Programmer และ QA 5 ตำแหน่ง

DST Worldwide Services (Thailand) ประกาศรับสมัคร Programmer สาย COBOL, Java และน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ รวมถึงยังรับสมัคร QA รวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read More »