Tag Archives: cloud telephony

[PR] เทคโนโลยีคลาวด์กับภาคอุตสาหกรรม จุดเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล

โดยนายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือไอเอสเอสพี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำพาความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการและกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งภาคการผลิตอย่างภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศไทยที่รัฐบาลพยายามยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อบูรณการการผลิตโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ หรือ Internet of Things เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับการผลิตไปสู่รูปแบบดิจิทัล ซึ่งการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อการลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง และสามารถสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ควบคู่กันไป โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะมีที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) พฤติกรรมลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และมารถนำเสนอหรือสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ไปยังลูกค้าได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น

Read More »

[PR] “ClouDee” เทคโนโลยีโทรศัพท์แบบคลาวด์ที่ทำให้ธุรกิจในไทยก้าวล้ำอย่างไร้ขอบเขต เข้าถึงระบบการสื่อสารระดับโลกแบบง่าย ๆ ด้วยระบบทันสมัยไม่ซับซ้อน ง่ายเหมือนสร้างแอคเคาท์อีเมล์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 27 กรกฎาคม 2559 – “ClouDee” ( คลาวด์ดี ) เป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ซึ่งถูกนำเข้ามาให้บริการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยผู้ให้บริการด้านระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศชั้นนำ “สวัสดีช้อป” ร่วมกับ “โนว์ลาร์ริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์” หนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารระบบคลาวด์ใหญ่สุดของเอเชีย

Read More »