Breaking News

[Video Webinar] Aruba AirTalk #2: BYOD และ IoT กับช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัยที่มองไม่เห็น

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Aruba AirTalk เรื่อง “BYOD และ IoT กับช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัยที่มองไม่เห็น” เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยในการนำอุปกรณ์ BYOD และ IoT เข้ามาใช้งานในองค์กร รวมไปถึงวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้น โดยทีมวิศวกรจาก HPE Aruba ประเทศไทย ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »