Tag Archives: cisco threat management

Cisco แจกฟรีโควต้าเข้าร่วมงาน Cisco Night Academy #3: Security: Hunting threat with Cisco แก่ผู้อ่าน TechTalkThai 10 ที่นั่ง

การรักษาความปลอดภัยระบบ IT ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยข่าวการโจมตีระบบของบริษัทต่างๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ Cisco ในฐานะของหนึ่งในผู้นำทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายองค์กรระดับโลก จึงได้เห็นความสำคัญในการแบ่งปันความรู้ทางด้านความปลอดภัยให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้องค์กรตระหนักได้ถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และแนวทางในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ IT ขององค์กร งาน Cisco Night Academy ครั้งที่ 3 นี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 17.30 – 20.30 ที่ออฟฟิศของ Cisco ชั้น 28 อาคาร ดิ ออฟฟิศเซศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย TechTalkThai ได้โควต้ามาแจกผู้อ่านด้วยกัน 10 ที่นั่งครับ ผู้ที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนด้านล่างได้เลยครับ หมดเขตลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 นะครับผม

Read More »