Tag Archives: cisco rv160

เปิดตัว Cisco RV160 และ RV260 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ Router ฟีเจอร์หลากหลายในธุรกิจขนาดเล็ก

Cisco เปิดตัว Cisco Small Business RV Series รุ่นใหม่ด้วยกันถึง 2 รุ่น 5 โมเดล เน้นเรื่องความหลากหลายในการใช้งานและความง่ายดายในการบริหารจัดการมากขึ้น ดังนี้

Read More »