Tag Archives: cisco network emergency response vehicle

รู้จัก Cisco NERV รถยนต์สื่อสารสำหรับให้บริการเครือข่ายในยามประสบภัยพิบัติ

ในยามที่เกิดภัยพิบัติใดๆ สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างการสื่อสารนั้นมักจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในลำดับต้นๆ สำหรับการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย แนวคิดของการสร้างรถยนต์ที่สามารถให้บริการด้านการสื่อสารในเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่าง Cisco Network Emergency Response Vehicle (NERV) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อการนี้

Read More »