Tag Archives: cisco hx

เปิดตัว Cisco Container Platform ตอบโจทย์การใช้ Kubernetes ภายในองค์กร

Cisco ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Cisco Container Platform โดยนำ Kubernetes มาใช้เป็นเทคโนโลยีหลักเพื่อให้เหล่าองค์กรสามารถใช้งาน Container ได้อย่างมั่นใจ

Read More »