Breaking News

Tag Archives: cisco embedded wireless controller

เปิดตัว Cisco Catalyst 9130 Access Point และ Cisco Embedded Wireless Controller ตอบโจทย์ระบบ WiFi 6 ประสิทธิภาพสูงในราคาคุ้มค่า

Cisco ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Cisco Catalyst 9130 Access Point ประสิทธิภาพสูง และ Cisco Embedded Wireless Controller (EWC) ที่สามารถใช้งานบน Cisco Catalyst 9100 Access Point ได้ ตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับระบบบริหารจัดการ Wireless LAN โดยมีความสามารถที่น่าสนใจดังนี้

Read More »