Tag Archives: cisco container platform

Cisco ร่วมกับ Microsoft ช่วยองค์กรจัดการ Kubenetes Cluster ข้ามแพลตฟอร์มไปยัง Azure ได้

เป็นการประกาศความร่วมมือที่ทำให้ผู้ใช้งาน Cisco Container Platform จะสามารถ Deploy และบริหารจัดการ Kubernetes Cluster แบบ On-premise และบน Azure Kubernetes Service (AKS) ได้ด้วยเครื่องมือเดียวกัน

Read More »

เปิดตัว Cisco Hybrid Solution for Kubernetes on AWS ตอบโจทย์ Container องค์กรร่วมกัน

Cisco ได้ออกมาประกาศความร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) เพื่อพัฒนาโซลูชัน Hybrid Cloud สำหรับ Container ในตลาดองค์กรร่วมกัน ภายใต้ชื่อ Cisco Hybrid Solution for Kubernetes on AWS

Read More »

Webinar Replay: Cisco and Google Cloud Hybrid Solution #1 : Kubernetes for Enterprise Business โดย Cisco Systems

สำหรับผู้ที่พลาดไม่ได้เข้าชม TechTalk Webinar: Cisco and Google Cloud Hybrid Solution #1 : Kubernetes for Enterprise Business โดย Cisco Systems สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่เลยครับ

Read More »

TechTalk Webinar: Cisco and Google Cloud Hybrid Solution #1 : Kubernetes for Enterprise Business โดย Cisco Systems

Cisco Systems ขอเรียนเชิญเหล่า Systems Engineer, Network Engineer และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล Data Center ภายในองค์กรทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Cisco and Google Cloud Hybrid Solution #1 : Kubernetes for Enterprise Business โดย Cisco Systems” เพื่อเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Container สำหรับใช้งานใน Hybrid Cloud ขององค์กรโดยเฉพาะ ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2018 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

เปิดตัว Cisco Container Platform ตอบโจทย์การใช้ Kubernetes ภายในองค์กร

Cisco ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Cisco Container Platform โดยนำ Kubernetes มาใช้เป็นเทคโนโลยีหลักเพื่อให้เหล่าองค์กรสามารถใช้งาน Container ได้อย่างมั่นใจ

Read More »