Tag Archives: chrome 88.0.4324.150

Google ออกแพตช์ช่องโหว่ Zero-day ให้ Chrome

Google ได้ออกแพตช์ด่วนให้แก่ Chrome เนื่องจากพบการโจมตีจริงจากกลุ่มแฮ็กเกอร์ของเกาหลีเหนือแล้ว

Read More »