Tag Archives: china unicom

China Mobile และ China Unicom ใช้ Huawei CloudFabric สำหรับระบบเครือข่ายใน Cloud Data Center แล้ว

ธุรกิจ IT จากฝั่งจีนนั้นน่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยล่าสุดได้มีการเผยว่า Mobile Operator ยักษ์ใหญ่ 2 รายของจีนอย่าง China Mobile ซึ่งควบตำแหน่ง Mobile Operator ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ China Unicom ต่างก็เลือกใช้ Huawei CloudFabric ในระบบ Private Cloud ของตนเอง อีกทั้งยังเชื่อว่าอาจเป็นโครงการสร้างระบบ Cloud ด้วย OpenStack ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นได้

Read More »