Tag Archives: chime

Amazon เปิดตัว Amazon Chime แพลตฟอร์มการจัดประชุมออนไลน์สำหรับองค์กร

Amazon เปิดตัว Amazon Chime แพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน สามารถจัดประชุมออนไลน์ในรูปแบบเสียงและวิดีโอ สนทนาผ่านระบบแชท และส่งข้อมูล ให้กับผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Read More »