Tag Archives: Broadband Forum

[Guest Post] กสทช. จับมือหัวเว่ย ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Giga Thailand เร่งผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์ ภายในงาน “Giga Thailand : Broadband Forum” ภายใต้แนวคิด “โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย” หวังยกระดับเครือข่ายไฟเบอร์ให้เป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศ พร้อมต่อยอดความร่วมมือในอนาคตด้วยการเร่งสนับสนุนเครือข่ายไฟเบอร์ เสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

Read More »