Tag Archives: Bluebik Win Back

[Guest Post] บลูบิค แนะธุรกิจ B2C เร่งประยุกต์ใช้ Big Data – AI เสริมศักยภาพธุรกิจ ปล่อย “Bluebik Win-Back” ช่วยเสริมแกร่ง ดันอัตราปิดการขายพุ่งรับผลกระทบโควิด

บลูบิค (Bluebik) แนะธุรกิจที่มีปริมาณข้อมูลลูกค้าในมือจำนวนมาก อาทิ ประกันภัย ธนาคาร โทรคมนาคม และอีคอมเมิร์ซ เร่งนำ Big Data และ AI พัฒนาเครื่องมือการตลาด ด้วยระบบ  Bluebik Win-Back ช่วยดึงข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่เคยสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ยังไม่มีการซื้อ กลับมาวิเคราะห์จัดลำดับลูกค้าที่มีโอกาสกลับมาซื้อสูงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้พนักงานสามารถดึงลูกค้าเข้าสู่ช่องทางขายและปิดการขายได้สำเร็จ หวังลดความผิดพลาดจากการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณของพนักงานขาย และเร่งกระตุ้นยอดที่ซบเซาหลังวิกฤตโควิด-19

Read More »