Tag Archives: Azure Managed Grafana

Azure Managed Grafana เปิดทดลองใช้งานแล้ว

หลังจากมีการประกาศความร่วมมือกันระหว่าง Azure และ Grafana เมื่อปีก่อนในที่สุดบริการ Managed Service ก็ถูกปล่อยออกมาให้ผู้สนใจใช้งานกันได้แล้วครับ

Read More »