Tag Archives: axis

[PR] แอ็กซิส เสนอโซลูชั่นกล้องอัจฉริยะใหม่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมน่าสงสัย 
และป้องกันความเสียหายในร้านค้าปลีกที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2560 – แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมระบบวิดีโอแบบเครือข่ายครบวงจร พร้อมเดินหน้านำเสนอโซลูชั่นล้ำยุคสำหรับธุรกิจค้าปลีกโดยบริษัทในเครืออย่าง ค็อกนิเมติกส์ (Cognimatics) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ร้านค้าสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและประสิทธิภาพของการนำเสนอสินค้าต่างๆ ในร้านได้อย่างไม่ต่างกับร้านค้าในโลกออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในร้านค้า ปิดช่องโหว่ที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกต้องสูญเสียรายได้ไป

Read More »