Tag Archives: AWS IoT ExpressLink

AWS ประกาศพร้อมให้บริการ IoT ExpressLink

AWS IoT ExpressLink เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ AWS ได้ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ IoT สู่คลาวด์ทำได้ง่ายขึ้น เป็นไปตาม Best Practice ด้าน Security

Read More »