Tag Archives: auto code scan

Github เปิดฟีเจอร์สแกนโค้ดหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยให้โปรเจกต์ Opensource ฟรี

Github ได้เริ่มเปิดใช้ฟีเจอร์สแกนโค้ดเพื่อค้นหาจุดอ่อนด้านความปลอดภัยอัตโนมัติให้กับโปรเจกต์ Opensource ใช้ได้ฟรีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันช่องโหว่ความปลอดภัยก่อนที่จะเกิดเหตุการโจมตีระบบขึ้นจริง

Read More »