Breaking News

Microsoft แจก ‘Attack Surface Analyzer 2’ เครื่องมือติดตาม Log การเปลี่ยนแปลงของ Windows

Attack Surface Analyzer 2.0 เป็นเครื่องมือสำหรับติดตาม Log การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Windows ต่อจากเมื่อ 7 ปีที่แล้วในเวอร์ชัน 1.0 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์เช่น ตรวจสอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใน OS เมื่อลงโปรแกรมต่างๆ โดยเป็นประโยชน์ทั้งกับนักพัฒนาสำหรับ Debug โปรแกรมหรือนักล่ามัลแวร์ (ไอเดียเหมือนการตรวจสอบของ Sandbox)

Read More »