Tag Archives: asean banking cybersecurity conference 2019

[ASEAN Banking Cybersecurity 2019] สรุป 6 ภัยคุกคามที่สถาบันการเงินควรจับตามอง

ภายในงานสัมมนา ASEAN Banking Cybersecurity Conference 2019 ที่ผ่านมา Murari Kalyanaramani, Executive Director, Security Technology Services, Standard Chartered Bank, FS-ISAC Committee ได้ออกมาอัปเดตภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดที่สถาบันการเงินและธนาคารควรจับมอง และเตรียมมาตรการควบคุมให้ดีรวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ดังนี้

Read More »

[ASEAN Banking Cybersecurity 2019] ผู้นำวงการธนาคารไทยชี้ ธุรกิจธนาคารต้องมี Cyber Resilience

ประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยัน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจธนาคารแค่การป้องกันอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ต้องมุ่งสู่ Cyber Resilience ที่พร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ และยังคงสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วม

Read More »