Tag Archives: aruba airtalk

[Video Webinar] Aruba AirTalk #2: BYOD และ IoT กับช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัยที่มองไม่เห็น

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Aruba AirTalk เรื่อง “BYOD และ IoT กับช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัยที่มองไม่เห็น” เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยในการนำอุปกรณ์ BYOD และ IoT เข้ามาใช้งานในองค์กร รวมไปถึงวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้น โดยทีมวิศวกรจาก HPE Aruba ประเทศไทย ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Aruba AirTalk #2: BYOD และ IoT กับช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัยที่มองไม่เห็น

HPE Aruba ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Network & Security Engineer, IT Admin และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย Aruba AirTalk #2 เรื่อง “BYOD และ IoT กับช่องโหว่ทางความมั่นคงปลอดภัยที่มองไม่เห็น” เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยในการนำอุปกรณ์ BYOD และ IoT เข้ามาใช้งานในองค์กร รวมไปถึงวิธีการลดความเสี่ยงเหล่านั้น โดยทีมวิศวกรจาก HPE Aruba ประเทศไทย ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020 ผ่านช่องทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »

[Video Webinar] Aruba AirTalk: Wi-Fi 6 & 5G มิตร หรือ คู่แข่ง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Aruba AirTalk เรื่อง “Wi-Fi 6 & 5G มิตร หรือ คู่แข่ง” พร้อมทำความรู้จักกับเทคโนโลยีทั้งสองว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กร โดยทีมวิศวกรจาก HPE Aruba ประเทศไทย ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Aruba AirTalk: Wi-Fi 6 & 5G มิตร หรือ คู่แข่ง

HPE Aruba ขอเรียนเชิญเหล่า IT Manager, Network Engineer, IT Admin และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Aruba AirTalk ในหัวข้อเรื่อง “Wi-Fi 6 & 5G มิตร หรือ คู่แข่ง” พร้อมทำความรู้จักกับเทคโนโลยีทั้งสองว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจขององค์กร โดยทีมวิศวกรจาก HPE Aruba ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ผ่านช่องทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »