Tag Archives: arm iot

Arm ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Arm IoT Workshop 2019: The Smart Way to IoT 30 ก.ค. 2019

Arm ขอเรียนเชิญผู้บริหารทางด้าน IT, ผู้จัดการทางด้าน IT, ผู้ดูแลระบบ IT และนักพัฒนา Software เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Arm IoT Workshop 2019: The Smart Way to IoT เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Digital Transformation เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมรับชมและสัมผัสกับโซลูชัน Arm Pelion IoT Platform ที่จะช่วยให้ทุกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT นั้นกลายเป็นเรื่องง่าย ให้คุณเร่งสร้างนวัตกรรมด้าน IoT ให้แก่ธุรกิจได้ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

Read More »