Tag Archives: AI for Good

[Guest Post] ไมโครซอฟท์นำโครงการระดับโลก ‘AI for Good’ มายังประเทศไทย มุ่งสร้างผลเชิงบวกเพื่อคนไทยทุกกลุ่ม

สนับสนุนทรัพยากรคลาวด์ให้ วัลแคน โคอะลิชั่น (Vulcan Coalition) เปิดโลก AI สร้างโอกาสให้ผู้พิการเดินหน้าสู่ความเท่าเทียม ผ่านโครงการ AI for Accessibility Virtual Hackathon มอบทุนสนับสนุนจากโครงการ AI for Earth ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนุนการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ ผ่านนวัตกรรม AI ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มข้อมูลและ AI เพื่อการสาธารณสุข ให้กระทรวงสาธารณสุขและสตาร์ทอัพไทย Feedback180 ร่วมต้านภัยโควิด-19

Read More »