Tag Archives: adobe data science

[PR] อะโดบีส่ง Adobe Data Science นวัตกรรม “การจัดการข้อมูลยุคดิจิตอล” ช่วยให้นักการตลาดดิจิทัล และนักโฆษณา สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่วิเศษให้กับผู้บริโภคได้แล้ววันนี้

กรุงเทพฯ –31 พฤษภาคม 2559 – ทุกครั้งที่คนตัดสินใจทำอะไรก็ตามบนออนไลน์ หรือในแอพพลิเคชั่น นั่นคือจุดที่ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ ( new data point ) ข้อมูลเหล่านี้คือขุมทรัพย์สำหรับนักการตลาด และนักโฆษณา ที่นำมาซึ่งขั้นตอนวิธีการสร้างแอพและเว็บไซต์ที่สามารถประเมินผลจากพฤติกรรมการตัดสินใจโดยปรับแต่งประสบการณ์ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

Read More »