Tag Archives: Acros Security

นักวิจัยพบช่องโหว่ใหม่บน Windows 7 และ Windows Server 2008

Clément Labro นักวิจัยด้านความมั่งคงปลอดภัยชาวฝรั่งเศสได้ค้นพบช่องโหว่ใหม่บน Windows 7 และ Windows Server 2008 ประเด็นก็คือ OS ทั้งสองหมดการรองรับจาก Microsoft แล้ว ดังนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับแพตช์แก้ไขโดยตรง

Read More »

พบช่องโหว่บน 0-day ใน Zoom Client บน Windows 7 และ Server 2008 R2

มีการค้นพบช่องโหว่ใหม่บน Zoom Client บน Windows 7 และ Server 2008 R2 โดยปัจจุบันทางบริษัทกำลังออกแพตช์ออกมาแก้ไข

Read More »

แพตช์ชั่วคราวสำหรับ Task Scheduler ALPC Zero-day ของ Windows

Acros Security ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ช่วยออกแพตช์ชั่วคราวเพื่อแก้ไขช่องบนอินเทอร์เฟส Task Scheduler ALPC ที่เป็น Zero-day ซึ่งนำไปสู่การยกระดับสิทธิ์และยังไม่มีแพตช์จากทาง Microsoft

Read More »