Tag Archives: account compromise

เตือนภัย! พบการโจมตีพุ่งเป้าไปที่องค์กรซึ่งใช้ Microsoft Office 365 หลอกขโมยข้อมูลสำคัญด้วยวิธีการหลากหลาย

Barracuda Networks ได้ออกมาเปิดเผยถึงการที่เหล่าผู้โจมตีเริ่มมุ่งเป้าไปที่องค์กรที่ใช้งาน Microsoft Office 365 โดยทำการหลอกลวงผู้ใช้งานด้วยวิธีการอันแนบเนียนหลากหลายจากการที่มีข้อมูลเชิงลึกประกอบการโจมตีมากขึ้น ดังนี้

Read More »