Tag Archives: aca 2018

[PR] เอ็นทีที คอม คว้ารางวัล Operator of the Year 4 ปีซ้อน ในงาน Asia Communication Awards 2018

กรุงเทพฯ : 6 กรกฎาคม 2561 – เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที กรุ๊ป (TYO: 9432) ประกาศคว้ารางวัลในงาน  Asia Communication Awards 2018 (ACA) โดย เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ดำเนินการยอดเยี่ยมแห่งปี หรือ Operator of the Year ซึ่งพิธีรับมอบรางวัลจัดขึ้นที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Read More »

[PR] เอ็นทีที คอม คว้ารางวัล Operator of the Year 4 ปีซ้อน ในงาน Asia Communication Awards 2018

กรุงเทพฯ : 6 กรกฎาคม 2561 – เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที กรุ๊ป (TYO: 9432) ประกาศคว้ารางวัลในงาน  Asia Communication Awards 2018 (ACA) โดย เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ดำเนินการยอดเยี่ยมแห่งปี หรือ Operator of the Year ซึ่งพิธีรับมอบรางวัลจัดขึ้นที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Read More »