ซินเน็คฯ จับมือ สอศ. เดินหน้าแผน ESG ลุยโครงการ “ปั้นช่าง สร้างอาชีพ” พัฒนาการศึกษาหลักสูตรไอที ตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต [Guest Post]

บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) เดินหน้าแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยายข้อจำกัดโครงการ “ปั้นช่าง สร้างอาชีพ” ร่วมมือ สอศ. นำเทคโนโลยีเข้ายกระดับวงการอาชีวะไทย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านไอที นำร่อง 10 สถาบัน มุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะเทคนิคเฉพาะด้าน ผ่านเครื่องมือ และการสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ผลักดันการสร้างอาชีพในสายงานช่างไอที ตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม เดินหน้าโครงการ “ปั้นช่าง สร้างอาชีพ” ผนึกกำลัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ล่าสุดได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอาชีวะ ได้มีโอกาสในการเสริมทักษะ เรียนรู้ และฝึกอาชีพ ทดลองสนามการทำงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสร้างอาชีพให้กับอาชีวศึกษาของไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีมายกระดับการเรียนรู้ ให้นักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เตรียมพร้อมสู่การทำงานในภาคธุรกิจ และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซินเน็คฯ ในฐานะผู้นำด้านไอทีที่มีสินค้าและโซลูชั่นอย่างครอบคลุม พร้อมนำความเชี่ยวชาญสนับสนุนผ่านโครงการ “ปั้นช่าง สร้างอาชีพ” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่ทางซินเน็คฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้จับมือกับสถานศึกษาอาชีวะในหลายแห่ง และผลักดันให้เป็นโครงการที่สนับสนุนสังคมในวงกว้างมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนา ผลิตบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพ และเป็นอาชีพที่สร้างการเติบโตได้ในอนาคต

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยว่า โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 10 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (E-Learning) และศูนย์อบรมภาคปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยหลังจากนักเรียน นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรรับรองจากบริษัท และสามารถทำงานหารายได้ระหว่างเรียนกับบริษัท และบริษัทพันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่ของสถานศึกษาได้ด้วย รวมถึงการฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งให้ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            ซึ่งโครงการ “ปั้นช่าง สร้างอาชีพ” นับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกับภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา อีกทั้ง ซินเน็คฯ เป็นเจ้าตลาดสินค้าไอที ที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กร และมีเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

            นางสาวสุธิดา กล่าวปิดท้ายอีกว่า “ซินเน็คฯ เราพร้อมเดินหน้าแบ่งปันสู่สังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงาน “Synnex For a Better Life” นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนการศึกษาของเยาวชนไทย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามคอนเซปต์ “Better life with Technology” และยึดมั่นการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บนหลัก ESG ที่ดี”


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google เสริมแกร่ง Gemini ด้วยข้อมูลจาก Stack Overflow

Stack Overflow ถือเป็นแหล่งข้อมูลยอดนิยมของเหล่านักพัฒนาแอปพลิเคชันมานานแสนนาน ซึ่งล่าสุดได้เปิด API ที่ชื่อว่า OverflowAPI ประเดิมด้วยพาร์ทเนอร์รายแรกอย่าง Google Gemini for Google Cloud

ยิบอินซอย เปิดบ้านต้อนรับปีมังกร เผยทิศทางธุรกิจ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ปี 2567 [Guest Post]

ยิบอินซอย ประเดิมจัดงานสัมมนาใหญ่  YIP Open House 2024 : Digital Revolutionization from Business Modernization  เปิดบ้านต้อนรับปีมังกรพร้อมเผยทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 โชว์วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ก้าวล้ำในระดับแนวหน้าของประเทศ   …