CDIC 2023

[Guest Post] Replicate ข้อมูล Oracle Database ได้อย่างมั่นใจด้วย Quest SharePlex

ในโลกปัจจุบัน “ข้อมูล” ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจต่างๆ แต่การจะจัดสรรข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมเข้ามาช่วยด้วยเช่นกัน

ซึ่งหากพูดถึงการ Replicate ข้อมูล (ขนย้ายข้อมูล) ระหว่างฐานข้อมูลแล้วนั้น เราอาจต้องการเครื่องมือสักชิ้นเข้ามาช่วย รวมทั้งต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางควบคู่ไปด้วย แต่บ่อยครั้งที่เรากังวลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งอาจมีฟังก์ชันไม่ครอบคลุม หรือกังวลกับเครื่องมือเสริมที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ค่อนข้างสูง และส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการข้อมูล และส่งผลให้การจัดสรรข้อมูลมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

SharePlex® เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความท้าทายในการ Replicate ข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางของฐานข้อมูล Oracle ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือเสริม ที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลอดเวลาการทำงาน และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบข้อมูลและทำสำเนาข้อมูลได้อีกด้วย

ด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวนี้ เราจึงสามารถจัดสรรข้อมูลได้อย่างหลากหลายตามความต้องการขององค์กรและความต้องการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การสำรองข้อมูล การขยายความสามารถในการทำงานของฐานข้อมูล หรือการกระจายข้อมูลเพื่อช่วยในการสร้างรายงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแอพพลิเคชั่นที่ใช้

ตอบโจทย์ตามความต้องการทางธุรกิจ จากความง่ายในการใช้งานของ SharePlex®

จุดเด่นของ SharePlex®

All in one license – มาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการ monitor, ช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล, ช่วยในเรื่องการเปรียบเทียบข้อมูล และช่วยในการทำสำเนาข้อมูล ส่งผลให้เราสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆในท้องตลาด
On tool, many uses – ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายตามความต้องการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การสำรองข้อมูล การขยายความสามารถในการทำงานของฐานข้อมูล การกระจายข้อมูลเพื่อช่วยในการสร้างรายงาน รวมถึงการย้ายระบบแม่ข่ายไปยังระบบ Cloud
Safe Oracle database migrations and upgrades – ลดระยะเวลา downtime และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการย้ายระบบฐานข้อมูล หรือการอัพเกรดฐานข้อมูล Oracle
รองรับทั้ง Oracle Standard Edition, Enterprise Edition และระบบ Cloud – สามารถผสมผสานระหว่างฐานข้อมูลต้นทางและปลายทางที่มีความแตกต่างกันของระบบปฏิบัติการ, ความแตกต่างของ Oracle editions และความแตกต่างของ Oracle versions
Proven ease of use – ใช้เวลาในการติดตั้งและการตั้งค่าการใช้งาน เพียง 15 นาที

ความต้องการของซอฟต์แวร์ SharePlex®

รองรับ Windows, UNIX/Linux, AWS และ Azure

SharePlex® ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบ 64-bit ต้องการ memory process มากกว่าหรือเท่ากับ 256 MB

ประโยชน์ที่ได้รับจาก SharePlex®

• ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ Replicate ข้อมูล และการจัดสรรข้อมูลของฐานข้อมูล Oracle
• ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดกับการย้ายฐานข้อมูล Oracle
• ตอบโจทย์ความคงทนของฐานข้อมูลถึง 99.999% ต่อปี
• รองรับระบบรายงานเชิงวิเคราะห์, ระบบ Big Data และเพิ่มความสามารถในการทำงานของระบบฐานข้อมูล Oracle
• มีระบบช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

สถาปัตยกรรมของ SharePlex® ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการหลากหลายรูปแบบเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ
Shareplex Manager เครื่องมือที่มาพร้อมกับ SharePlex® ช่วยเพิ่มความสะดวกในการ monitor มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Quest

เราจัดหาซอฟต์แวร์โซลูชันสำหรับโลกไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดความท้าทายที่เกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของข้อมูล, การขยายไปยังระบบ Cloud, ดาต้าเซ็นเตอร์แบบผสม, ความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบ, รวมถึงโซลูชั่นสำหรับการจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การสำรองข้อมูล, การปกป้องข้อมูล, การจัดการอุปกรณ์ปลายทาง และระบบจัดการการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าถึง Microsoft platform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อบริษัท BARA ADVANCED INFOTECH CO., LTD.

คุณธีรารัตน์ สามทอง

email: teerarat.s@baraadv.co.th

mobile:  (+66) 81 640-4140

BARA ADVANCED INFOTECH CO., LTD.  (Bara Advanced) เป็นบริษัท ในกลุ่ม Bara Windsor ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเอกชนเชิงพาณิชย์ชั้นนำของประเทศไทย เราให้บริการโซลูชันด้านไอทีที่น่าเชื่อถือสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีระดับโลก


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Intel ออกบริการ Trust-as-a-Service ภายใต้โปรเจ็ค ‘Amber’

Project Amber ถูกวางตัวให้เป็นบริการ SaaS ที่จะช่วยเรื่องของการตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมนั้นๆมีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยเป็นบริการแรกในส่วนของ Trust Authority ที่ถูกเปิดตัวออกมา

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11