Breaking News

Spotfire X ออกแล้วเพิ่มความสามารถ AI ตอบโจทย์การใช้งาน

TIBCO หนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม BI Tool รายใหญ่ได้ออกอัปเดต Spotfire X พร้อมเสริมฟีเจอร์ AI, Data Wrangling และ Streaming Data

credit : tibco.com

รายละเอียดที่น่าสนใจของฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

  • ใช้ Natural Language Query (NLQ) เพื่อช่วยให้งานที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้นให้สามารถใช้ภาษาที่เหมือนกับในชีวิตประจำวันมากที่สุด นอกจากนี้ Spotfire X ยังสามารถช่วยแสดงความสัมพันธ์และโครงสร้างในข้อมูลที่คุณไม่เคยตระหนักถึงมาก่อนด้วย
  • ปกติแล้ว Data Wrangling จะเข้ามาช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูลโดยการ Transform และ Merge ค่าจากหลายๆ ต้นทาง ตอนนี้ Spotfire X ทำให้ขั้นตอนเหล่านั้นเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติบน Data Canvas ดังนั้นผู้ใช้สามารถใช้ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลได้ซ้ำๆ นอกจากนี้ Spotfire X ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานปรับแต่งและสร้างขั้นตอนเองจาก Data Canvas ได้
  • รองรับ Streaming data แบบ Real-time (ข้อมูลที่ถูกสร้างเข้ามาเรื่อยๆ จากหลายแหล่ง) โดยสามารถทำการรวบรวมข้อมูลในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ถูกต้อง


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] iZeno รับมอบรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC

วันนี้ Atlassian ได้ประกาศสู่สาธารณะว่า บริษัท iZeno ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC สืบเนื่องมาจากผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงปีปฏิทิน 2019 โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่, การขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเชิงความคิด รวมถึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็น solution stack ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของ DevOps และ IT Service Management Solution (ITSM) ทั้งหมดนี้ได้เติมเต็ม Atlassian ในภาพรวมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น