[PR] ดีป้าภูเก็ตเดินหน้าสร้างสตาร์ทอัพ ขานรับสมาร์ทซิตี้รัฐบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดงาน Startup Challenge for Smart City โดยการเปิดรับข้อเสนอจาก Startup ทั่วประเทศเสนอแนวความคิดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา Phuket Smart City 7 ด้าน คือ Smart Tourism, Smart Economy, Smart Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart Education และ Smart Governance โดยมีผู้ร่วมเสนอ 55 ทีม ซึ่งมีการคัดเลือกให้เหลือ 13 ทีม และคัดต่อเพื่อเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้าย ที่จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมกับการนำข้อเสนอของทีมที่ชนะไปขับเคลื่อนให้เกิดบริการจริงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน

นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนา Smart City ในต่างประเทศนั้น เกิดขึ้นได้รวดเร็วและอย่างยั่งยืน เนื่องจากในการขับเคลื่อน มีภาคเอกชนเข้าร่วมดำเนินงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Startups ที่จะเข้ามาช่วยผลักดันให้เกิดบริการต่างๆ เพื่อรองรับ Smart City ให้เกิดขึ้นได้จริงและอย่างยังยืน ทั้งนี้สำหรับ 13 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบไปด้วย 1.Travelism: ระบบOnline Traveling Platform บน ตู้ kiosk, web และ mobile applications 2.PillPocket: ระบบผู้ช่วยสาธารณสุขส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยทานยาต่อเนื่องผ่าน Chatbot 3.PaiDuay: ระบบ Carpooling เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรในการเดินทาง 4.CoinEx: เครื่องรับแลกเหรียญคืนจากนักท่องเที่ยวก่อนกลับ 5.AirportTels: บริการส่งกระเป๋าระหว่างสนามบินและโรงแรม ที่ รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อนักเดินทางยุค ใหม่ ได้ใช้เวลา ในการท่องเที่ยวอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 6.Fak-Rod: เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับบริการ รับฝากรถยนต์ ออนไลน์ 7.MoonFoi: Platform อัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นเงินเพื่อภูเก็ตที่ดีกว่า 8.SmartQ: ระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้ป่วยนอก เพื่อลดเวลารอที่โรงพยาบาล 9.FreeLance Hub: Application และ Website แบบ Realtime ในการจ้างงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่มีความปลอดภัย 10.LareDoin: ระบบติดตามตัวบุคคลแบบไร้สาย 11.Mr. Phuket: Smart chat for Smart city 12.Market Price: ระบบจัดซื้อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ “Smart Purchasing System” 13.Park Lot: Realtime to find parking lot

อย่างไรก็ดีทั้ง 13 ทีมได้ผ่านการอบรมให้ความรู้จาก Startup Guru ชื่อดังอย่าง คุณผไท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง Builk.com และนายกสมาคม Thai Tech Startup คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ จากClaim Di และ Police I Let U ผู้เชี่ยวชาญ Startup สายประกันภัยและการระดมทุน และคุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน จาก STYLHUNT เป็น Startup สายแฟชั่น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริษัทร่วมทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ InVent คุณแซม ตันสกุล ผู้ดูโครงการ Krungsri UniStartup และผลักดัน Fintech ของธนาคารกรุงศรี คุณวัชระ เอมวัฒน์ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี นายกสมาคม Thai Tech Startup คนปัจจุบัน และคุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการ Phuket Smart City เป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ

สำหรับผู้ชนะทั้ง 5 ทีมได้แก่ Travelism, AirportTels, MoonFoi, SmartQ และ Market Price ซึ่งทุกทีมได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบถึงแนวทางการพัฒนาภูเก็ตโดยใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ฟูจิตสึเปิดตัวแบรนด์ธุรกิจใหม่ Fujitsu Uvance มุ่งแก้ปัญหาสังคม ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน

โตเกียว, –  ฟูจิตสึได้เปิดตัวแบรนด์ธุรกิจระดับโลกใหม่ล่าสุด Fujitsu Uvance ซึ่งจะนำเสนอโซลูชั่นด้านทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน  Fujitsu Uvance จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาของฟูจิตสึใน 7 ด้านที่สำคัญ เพื่อมอบคุณประโยชน์ที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ “การทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยอาศัยนวัตกรรม”

‘ไอบีเอ็ม’ โชว์ล้ำเครื่องมือ AI ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยองค์กรตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและปัญหาสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – 12 ต.ค. 2564: วันนี้ ไอบีเอ็ม (NYSE:IBM) ได้ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือที่ให้ข้อมูลอัจฉริยะเชิงลึกด้านสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ความสามารพของ AI ในการช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านอากาศและสภาพภูมิอากาศที่อาจดิสรัปท์ธุรกิจ พร้อมสามารถประเมินผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อโลกได้ง่ายขึ้น และลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่กำกับดูแลและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง