Black Hat Asia 2023

Ruckus เผยแผนแก้ปัญหาเครือข่าย Cellular ในอาคาร ด้วยเทคโนโลยี OpenG บนย่านความถี่ 3.5GHz

Ruckus Wireless ได้ออกมาเผยแผนการใหม่ของบริษัทในการตอบโจทย์ระบบเครือ ข่ายสำหรับองค์กร ด้วยการเข้าสู่ตลาด Cellular ที่ย่านความถี่ 3.5GHz ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Citizens Broadband Radio Service (CBRS) เพื่อเสริมการเชื่อมต่อและใช้งาน Smartphone และ Tablet ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้เทคโนโลยี OpenG

ruckus_openg_banner

เทคโนโลยี Wi-Fi แบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นจะทำงานอยู่บนย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ในขณะที่ CBRS นี้จะมีย่านความถี่อยู่ที่ 3.5GHz (3,550-3,700 GHz) และจะถูกฝังรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Wireless LAN Access Point หรือเป็นแบบ Standalone ที่รับพลังงานจาก PoE

Ruckus OpenG ที่ใช้ CBRS นี้จะรองรับผู้ใช้งานตั้งแต่ 32-64 คนพร้อมๆ กันต่ออุปกรณ์ และครอบคลุมพื้นที่ไกลถึง 10,000 ฟุตหรือราวๆ 3.048 กิโลเมตร เพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายเดียวกับที่ Wireless LAN ใช้

ทั้งนี้ย่านความถี่ 3.5GHz ของ CBRS นี้สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ส่วนประเทศอื่นๆ ในโลกก็คงต้องคต่อยๆ ปรับตัวกันไปเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะมาเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคตนี้ได้

ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่อาจจะมาเปลี่ยนแปลงวงการ Enterprise Wi-Fi และ Mobile Connectivity กันได้เหมือนกันครับ น่าติดตามอยู่ไม่น้อยเลย

ที่มา: http://www.networkcomputing.com/wireless/ruckus-tackles-building-cellular-problem/1626023840 , https://www.ruckuswireless.com/openg


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …