Black Hat Asia 2023

Microsoft เปิดโอเพ่นซอร์สเครื่องมือช่วยทดสอบความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ Security

เราจะประเมินได้อย่างไรว่าเครื่องมือที่องค์กรใช้อยู่นั้นทนทานต่อการโจมตีได้จริง โดยวันนี้เอง SimuLand เป็นโปรเจ็คโอเพ่นซอร์สของ Microsoft ที่จะช่วยให้ผู้สนใจทดลองรูปแบบการโจมตีกับผลิตภัณฑ์ด้าน Security ของตนอย่าง Microsoft 365 Defender, Azure Defender และ Azure Sentinel

Credit: Microsoft

จุดประสงค์ของ SimuLand ต่อทีมงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีดังนี้

  • เข้าใจพฤติกรรมของและกิจกรรมของคนร้าย
  • ตรวจทานและปรับจูนความสามารถในการป้องกัน
  • ทราบถึงเทคนิคการโจมตีที่ทันสมัยและเครื่องมือที่คนร้ายนำมาใช้
  • หาวิธีการรับมือการโจมตีหรือบรรเทาปัญหา

โดยเครื่องมือจะรับกรณีศึกษาต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลแหล่งอื่น ให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้เหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้น โดยล่าสุดเครื่องมือยังมีเพียงกรณีศึกษาเดียวคือ การโจมตีที่เกิด AD FS คล้ายๆกันกับที่เกิดขึ้นในกรณี SolarWinds ที่ FireEye ชี้ว่าคนร้ายขโมย Token Signing Certificate จากเซิร์ฟเวอร์ AD FS ขององค์กรเพื่อนำไปใช้ Bypass MFA และเข้าถึงบริการคลาวด์ของ Microsoft สำหรับผู้สนใจศึกษา SimuLand ติดตามได้ที่ https://github.com/Azure/SimuLand/tree/main/labs

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-releases-simuland-a-test-lab-for-simulated-cyberattacks/ และ https://www.zdnet.com/article/microsoft-this-new-open-source-tool-helps-you-test-your-defences-again-hacker-attacks/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …