CDIC 2023

Linux จะมีอายุ 25 ปีในวันที่ 25 สิงหาคม 2016 นี้แล้ว

เตรียมครบรอบ 25 ปี วันที่ระบบปฏิบัติการฟรีตัวหนึ่งถือกำเนิดขึ้น และกลายมาเป็น Linux ให้เราใช้อย่างในทุกวันนี้

linux_icon

Linux กำลังจะมีอายุครบ 25 ปีภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้แล้ว โดยเมื่อ 25 ปีก่อน Linus Torvalds ได้ออกมาประกาศในบอร์ด comp.os.minix ว่าตนกำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการฟรีอยู่ตัวหนึ่งมาตั้งแต่เดือนเมษายน และต้องการ Feedback จากเหล่าผู้ใช้งาน ดังข้อความเต็มๆ ดังนี้

“I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things)”

ทางด้าน Linux Foundation เองก็ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ Linux ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือจากเหล่านักพัฒนาทั่วโลกกว่า 13,500 คนจาก 1,300 บริษัทที่ได้ร่วมมือกันพัฒนา Kernel ของ Linux บน Git มาตั้งแต่ปี 2005 รวมถึงยังมีเรื่องราวน่าประทับใจอย่างเช่นระหว่าง Linux 3.19 และ 4.7 นั้น มีการ Merge โดยเฉลี่ย 7.8 Patch ต่อชั่วโมงเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของนักพัฒนาที่เป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น

ใครที่สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://go.linuxfoundation.org/linux-kernel-development-report-2016 เลยนะครับ

สุดท้ายนี้ ขอ Happy Birthday ล่วงหน้าสำหรับปีที่ 25 ของ Linux นะครับ

ที่มา: https://techcrunch.com/2016/08/22/happy-25th-birthday-linux/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI”

iZeno ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Enhance Your Business Growth with Google Cloud Vertex AI” หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานด้าน AI/ML ด้วยพลังของ Google …

จีเอเบิล เปิดยุทธศาสตร์สร้าง Tech Talent เจนใหม่ ตอบโจทย์ความสำเร็จธุรกิจ Tech Enabler ในอนาคตอย่างยั่งยืน [Guest Post]

เมื่อ Digital Transformation กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทยต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคลากรไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาสนับสนุนงานในหลายส่วนตั้งแต่งานวางโครงสร้างพื้นฐานไอทีไปจนถึงงานวางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมาก ส่งผลให้แนวโน้มตลาดงานด้านไอทีมีความต้องการสูงมากขึ้นทุกวันเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พบว่า            …