Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

นักวิจัยจาก ARM เสนอมาตรฐานการอัปเดตเฟิร์มแวร์ IoT อย่างมั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 3 นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก ARM ได้ยื่นข้อเสนอต่อ Internet Engineering Task Force (IETF) เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อย่างมั่นคงปลอดภัย เตรียมออกเป็นมาตรฐานในอนาคต

Credit: Melpomene/ShutterStock

ข้อเสนอของ ARM นี้มีหัวข้อว่า “IoT Firmwar Update Architecture” ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันจาก IETF จะกลายเป็นมาตรฐานหรือข้อบังคับพื้นฐาน (Baseline) สำหรับให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นำไปใช้เพื่อออกแบบกระบวนการอัปเดตเฟิร์มเวอร์สำหรับอุปกรณ์ IoT ของตนที่จะวางขายในอนาคตทันที โดยเนื้อหาในข้อเสนอนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ เจ้าของผลิตภัณฑ์บางรายก็มีกระบวนการในการอัปเดตตรงตามกับข้อเสนอชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการออกกฎหมายและข้อบังคับแก่ผู้ผลิตหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้

เนื้อหาของข้อเสนอสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

 • กลไกการอัปเดตต้องดำเนินไปในแบบเดียวกันทั้งการอัปเดตผ่านทาง Bluetooth, Wi-Fi, UART, USB หรือสื่อกลางอื่นๆ
 • กลไกการอัปเดตต้องดำเนินการผ่านการบรอดแคสต์ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถอัปเดตอุปกรณ์ได้หลายๆ เครื่องพร้อมกันในทีเดียว
 • ต้องมีกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ End-to-end (Public Key Cryptography) สำหรับยืนยันและตรวจสอบ Image ของเฟิร์มแวร์
 • ต้องมีการป้องกันการโจมตีแบบ Rollback Attacks
 • ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการติดตั้งตัวอัปเดตจะต้องถูกจัดเก็บใน RAM ของอุปกรณ์ IoT อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา Flash Write Exhaustion
 • ความล้มเหลวอันเนื่องจากแหล่งกำเนิดไฟขณะดำเนินการอัปเดตจะต้องไม่ก่อให้เกิดความล้มเหลวแก่อุปกรณ์
 • กลไกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
 • กลไกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ต้องสามารถทำงานบน Bootloader ขนาดเล็กซึ่งมักถูกใช้ในอุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ได้
 • กลไกการอัปเดตต้องมีการพิจารณาสิทธิ์ (Permission) ต่างๆ เช่น การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ใน Critical Infrastructure จะต้องถูกเซ็นชื่อดิจิทัลทั้งฝั่งผู้พัฒนาเฟิร์มแวร์และเจ้าของอุปกรณ์ เป็นต้น
 • สถาปัตยกรรมการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ IoT ใหม่ต้องรองรับ Manifest File ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เฟิร์มแวร์ทำการอัปเดต
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ Manifest File ถูกสร้างขึ้นมา
  • ความเชื่อมโยงกับ Manifest อื่นๆ
  • Pointer ที่ชี้ไปยัง Image ของเฟิร์มแวร์และข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดเก็บ Image ของเฟิร์มแวร์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูล เช่น ลายเซ็นต์ดิจิทัล

Ken Munro นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Pen Test Partners ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและการทดสอบเจาะระบบชื่อดังจากสหราชอาณาจักร ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวว่า ทางทีมนักวิจัยและ IETF เริ่มต้นมาถูกทางแล้ว แต่อาจต้องมีการขยายคำจำกัดความบางอย่างเพิ่มเติม เช่น “การยืนยัน (Verify)” หรือ “การตรวจสอบ (Validate)” เพื่อเพิ่มความชัดเจน เนื่องจากถ้ามีความกำกวมเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยได้

การยื่นเรื่องเสนอต่อ IETF นี้นับว่าเป็นเฟสแรกจาก 3 เฟสสำหรับการทำเป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการที่จะใช้กันในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่: https://tools.ietf.org/html/draft-moran-suit-architecture-00

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/experts-propose-standard-for-iot-firmware-updates/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

วางรากฐานด้าน Data สำหรับธุรกิจองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค Hybrid/Multi-Cloud ด้วย Micro Focus Vertica

ทุกวันนี้ Data ได้กลายเป็นกลยุทธ์หลักของหลายธุรกิจองค์กรทั่วโลกไปแล้ว และแนวโน้มนี้ก็จะยังคงอยู่กับโลกของเราไปอีกนานท่ามกลางกระแสยุคดิจิทัล อย่างไรก็ดี โจทย์สำคัญของธุรกิจองค์กรที่เริ่มสร้างคุณค่าจากการใช้ข้อมูลได้แล้วนั้น ก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด นำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถตอบโจทย์การนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

บริการคอนเทนต์อย่างลื่นไหลด้วย HUAWEI CLOUD CDN

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา เราดูวีดีโอ เล่นเกมส์ อ่านข่าว และซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตแทบทุกวัน ในช่วงหลายปีนี้การศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การทำงานทางไกล และการให้บริการสุขภาพแบบออนไลน์ (eHealth) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังบริการออนไลน์เหล่านี้ก็คือ Content Delivery Network หรือ …