นักวิจัยจาก ARM เสนอมาตรฐานการอัปเดตเฟิร์มแวร์ IoT อย่างมั่นคงปลอดภัย

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 3 นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก ARM ได้ยื่นข้อเสนอต่อ Internet Engineering Task Force (IETF) เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อย่างมั่นคงปลอดภัย เตรียมออกเป็นมาตรฐานในอนาคต

Credit: Melpomene/ShutterStock

ข้อเสนอของ ARM นี้มีหัวข้อว่า “IoT Firmwar Update Architecture” ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันจาก IETF จะกลายเป็นมาตรฐานหรือข้อบังคับพื้นฐาน (Baseline) สำหรับให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นำไปใช้เพื่อออกแบบกระบวนการอัปเดตเฟิร์มเวอร์สำหรับอุปกรณ์ IoT ของตนที่จะวางขายในอนาคตทันที โดยเนื้อหาในข้อเสนอนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือมีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ เจ้าของผลิตภัณฑ์บางรายก็มีกระบวนการในการอัปเดตตรงตามกับข้อเสนอชุดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการออกกฎหมายและข้อบังคับแก่ผู้ผลิตหรือองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้

เนื้อหาของข้อเสนอสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

 • กลไกการอัปเดตต้องดำเนินไปในแบบเดียวกันทั้งการอัปเดตผ่านทาง Bluetooth, Wi-Fi, UART, USB หรือสื่อกลางอื่นๆ
 • กลไกการอัปเดตต้องดำเนินการผ่านการบรอดแคสต์ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถอัปเดตอุปกรณ์ได้หลายๆ เครื่องพร้อมกันในทีเดียว
 • ต้องมีกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ End-to-end (Public Key Cryptography) สำหรับยืนยันและตรวจสอบ Image ของเฟิร์มแวร์
 • ต้องมีการป้องกันการโจมตีแบบ Rollback Attacks
 • ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการติดตั้งตัวอัปเดตจะต้องถูกจัดเก็บใน RAM ของอุปกรณ์ IoT อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา Flash Write Exhaustion
 • ความล้มเหลวอันเนื่องจากแหล่งกำเนิดไฟขณะดำเนินการอัปเดตจะต้องไม่ก่อให้เกิดความล้มเหลวแก่อุปกรณ์
 • กลไกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต้องไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของไฟล์เฟิร์มแวร์ที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน
 • กลไกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ต้องสามารถทำงานบน Bootloader ขนาดเล็กซึ่งมักถูกใช้ในอุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่ได้
 • กลไกการอัปเดตต้องมีการพิจารณาสิทธิ์ (Permission) ต่างๆ เช่น การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ใน Critical Infrastructure จะต้องถูกเซ็นชื่อดิจิทัลทั้งฝั่งผู้พัฒนาเฟิร์มแวร์และเจ้าของอุปกรณ์ เป็นต้น
 • สถาปัตยกรรมการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ IoT ใหม่ต้องรองรับ Manifest File ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่เฟิร์มแวร์ทำการอัปเดต
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ Manifest File ถูกสร้างขึ้นมา
  • ความเชื่อมโยงกับ Manifest อื่นๆ
  • Pointer ที่ชี้ไปยัง Image ของเฟิร์มแวร์และข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดเก็บ Image ของเฟิร์มแวร์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูล เช่น ลายเซ็นต์ดิจิทัล

Ken Munro นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Pen Test Partners ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและการทดสอบเจาะระบบชื่อดังจากสหราชอาณาจักร ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวว่า ทางทีมนักวิจัยและ IETF เริ่มต้นมาถูกทางแล้ว แต่อาจต้องมีการขยายคำจำกัดความบางอย่างเพิ่มเติม เช่น “การยืนยัน (Verify)” หรือ “การตรวจสอบ (Validate)” เพื่อเพิ่มความชัดเจน เนื่องจากถ้ามีความกำกวมเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยได้

การยื่นเรื่องเสนอต่อ IETF นี้นับว่าเป็นเฟสแรกจาก 3 เฟสสำหรับการทำเป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการที่จะใช้กันในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่: https://tools.ietf.org/html/draft-moran-suit-architecture-00

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/experts-propose-standard-for-iot-firmware-updates/
About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

นักวิจัยสามารถทำการโจมตีแบบ GPS Spoofing ได้สำเร็จกับระบบนำทาง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Virginia Tech, มหาวิทยาลัย Electronic Science และ Technology of China และทีมวิจัยของ Microsoft ได้ร่วมกันค้นพบวิธีการโจมตีแบบ GPS Spoofing …

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS Snapshot

AWS ออก Lifecycle Management สำหรับ EBS ซึ่งจะช่วยในการบริการจัดการ การสร้างและลบ Retention ของ Snapshot ได้อย่างอัตโนมัติ แทนที่แบบเดิมต้องทำเองหรือใช้เครื่องมือพิเศษต่างหาก