เรียนรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานด้าน Datacenter เป็นภาษาไทยฟรีๆ กับ DatacenterUniversity.org

ทีมงาน TechTalkThai บังเอิญไปเจอเว็บไซต์แบ่งปันความรู้ทางด้าน Data Center ของคนไทยมา คือ Datacenter University เลยขอหยิบยกมาฝากกันดังนี้ครับ

Credit: DatacenterUniversity

 

เว็บไซต์ของ Datacenter University นี้อยู่ที่ http://datacenteruniversity.org โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะมีการเล่าถึงเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Datacenter เป็นภาษาไทยทั้งหมด และเว็บไซต์เองก็มีการสนับสนุนโดยเหล่าผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Datacenter รายใหญ่ๆ ทั้งสิ้น

ในหน้า About Us ของเว็บไซต์ได้ระบุถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เอาไว้ดังนี้

Datacenter University จัดตั้งขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ และความร่วมมือทางวิชาการจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยชาญด้านเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล เช่น ผู้ประกอบกิจการด้านให้บริการ หรืออุปกรณ์และระบบในศูนย์ข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์รวมนักวิจัย ที่ปรึกษา หรือผู้ที่สนใจในการศึกษาเทคโนโลยีและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการแบ่งบันประสบการณ์ กรณีศึกษา ปัญหา รวมทั้งการนำเสนอข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลของอาเซียน (ASEAN Data Center Hub)

ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้นะครับ เนื้อหาส่วนมาตรฐานภาษาไทยก็มีเป็นพื้นฐานระดับหนึ่ง ส่วนเนื้อหาตรงเทคโนโลยีนั้นจะเป็นข่าวภาษาอังกฤษ สำหรับเอาไว้ติดตามกันง่ายๆ และที่สำคัญคือมีทุนศึกษาต่อป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ด้วยครับ

ส่วนผู้ที่สนใจอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Datacenter ทางเว็บนี้ก็มี Facebook Group อยู่ที่ https://www.facebook.com/groups/1470103539688510/ ครับ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Azure ประกาศเปิดทดลอง Geo Zone Redundant Storage

Azure ได้ประกาศเปิดทดลองใช้งาน Geo Zone Redundant Storage เพื่อตอบโจทย์อีกระดับของการปกป้องข้อมูลและ Availability

AWS เปิด API สำหรับทำ Kernel Panic เพื่อตรวจสอบ EC2 ที่ไม่ตอบสนอง

AWS ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ EC2 ที่ไม่ตอบสนองได้ด้วย API ที่จะส่ง non-maskable interrupt (NMI) ไปยัง OS เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการ Kernel Panic ให้ได้ข้อมูลที่ใช้ …