เปิดตัว Amazon Elasticsearch Service ใช้งาน Elasticsearch บน Amazon AWS ได้ง่ายๆ ทันที

amazon_aws_logo_h50

Amazon Elasticsearch Service คือบริการ Managed Service ที่จะช่วยให้สามารถใช้ Elasticsearch ได้บน AWS Cloud โดย Elasticsearch นี้เป็นโครงการ Open Source ของงระบบ Search และ Analytics ที่ได้รับความนิยมสูงมาก โดยมักจะถูกนำไปใช้ทำระบบ Log Analytics, Real-time Application Monitoring และ Click Stream Analytics

Credit: ShutterStock.com
Credit: ShutterStock.com

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน สามารถทำการ Setup ผ่าน AWS Management Console ได้ทันที โดย Amazon Elasticsearch จะทำการ Provision Resource ที่มีอยู่ใน Cluster และเริ่มทำงานทันที โดยถ้าหากระหว่างที่ใช้งานอยู่นั้นมี Elasticsearch Node ใดหยุดทำงานไป ระบบจะทำการตรวจสอบและหา Node อื่นมาแทนให้ทันที ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษา รวมถึงสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ผ่านทาง AWS Identity and Access Management (AWS IAM) และสำรองข้อมูลได้ผ่านการทำ Snapshot แบบ Automated/Manual

นอกจากนี้ Amazon Elasticsearch ยัง Integrate เข้ากับ Amazon CloudWatch เพื่อทำการตรวจสอบการทำงานใน Domain ที่ใช้งานอยู่ได้, Integrate เข้ากับ AWS CloudTrail เพื่อทำการ Audit ระบบได้ และสามารถเพิ่มขยาย Cluster ได้ผ่าน API Call เพียงครั้งเดียว หรือจะทำผ่าน AWS Console Management ก็ได้เช่นกัน โดยในตัว Amazon Elasticsearch นี้ก็รองรับ Elasticsearch Open Source API เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ และรองรับ Kibana เพื่อแสดงผลได้ง่ายๆ อีกด้วย

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/10/introducing-amazon-elasticsearch-service/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลุ่ม RansomHouse ได้กล่าวอ้างถึงการโจรกรรมข้อมูล 450GB จาก AMD

บริษัท AMD ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการโดยกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์ RansomHouse เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูล 450GB สูญหาย  

Raspberry Pi ออกบอร์ด Pico รุ่นใหม่เพิ่มชิป Wireless และการเชื่อมต่อภายนอก

เมื่อต้นปี 2021 การมาถึงของ Raspberry Pi Pico ถือเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จมากตัวหนึ่งด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯ ล่าสุดมีการเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อภายนอกและสัญญาณไวไฟได้