Breaking News
AMR | Sophos Webinar

IMC Institute เปิดอบรม Blockchain 2017 อัปเดตเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

   

Optimus ร่วมกับ IMC Institute ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม IT เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยี Blockchain และการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “Block Chain 2017: Unlocking Internet Value”

Blockchain คือ หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงกันมากที่สุด ซึ่งหลายๆ คนกล่าวว่า Blockchain คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพอๆ กับตอนเกิดอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็น The Next Big Thing ต่อจากอินเทอร์เน็ต อะไรคือ Blockchain ทำไมคนถึงกล่าวว่าคือ The Internet of Values การสัมมนานี้จะเป็นการแนะนำเทคโนโลยี Blockchain ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การเงินการธนาคาร ภาครัฐบาล อุตสาหกรรมค้าปลีก และงานด้านการขนส่ง เนื้อหาการสัมมนานอกจากภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง การพัฒนา Blockchain ในมุมมองของ Developer และแนะนำแนวทางให้เห็นการเริ่มต้นพัฒนา Blockchain ในองค์กร

การสัมมนาสองวันจะมีวิทยากรหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ความเข้าใจเรื่อง Blockchain มาให้ความรู้ด้านนี้ในแง่มุมต่างๆ มีวิทยากรจากบริษัทที่พัฒนาบริการที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain รวมถึงวิทยากรที่เชี่ยวชาญการพัฒนา Blockchain ในรูปแบบของ Blockchain-as-a-Service ตลอดจนกูรูในวงการไอทีอีกหลายท่าน พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้งานจริง

รายละเอียดการอบรม

วันเวลา 14 – 15 มิถุนายน 2017 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ระยะเวลา 2 วัน
สถานที่อบรม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2  MAP>>
ค่าอบรม 7,900 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (ลดพิเศษ 10% สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมอบรมกับทางสถาบันไอเอ็มซี มาก่อน)
ราคาดังกล่าวรวม: คู่มือประกอบการอบรม, อาหารว่างเช้า-บ่าย และ อาหารกลางวัน
[
พิเศษลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน เพียง 19,900 บาท]
ผู้ที่ควรอบรม ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO
ผู้จัดการด้านไอที วิศวกรไอที พนักงานไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้บริหารหน่วยงานและแผนกอื่นๆ ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผู้บริหารจาก IT Vendors, Distributors และ System Integrators
ผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียด https://goo.gl/wj6S7J

กำหนดการ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2017

8.45 – 9.00 รับลงทะเบียน
9.00 – 9.30 IT Technology Trends 2017 & Blockchain Impacts: รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์: ผู้อำนวยการ IMC Institute
9.30 – 10.30 Keynote Session: Understanding Blockchain Technology: ดร.รอม หิรัญพฤกษ์: คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
10.30 – 10.45 รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.30 Real World Blockchain Applications: คุณฐิติธร เสมาเงิน: Converged Infrastructure Director, Oracle Corporation (Thailand)
11.30 – 12.15 Bitcoin, Ethereum and Digital Currencies : คุณปรเมศวร์ กุมารบุญ นักกฎหมายเทคโนโลยีและวุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญโทรคมนาคม อดีตคณะทำงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแห่งชาติ
12.15 – 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 13.35 Blockchain Usecase II: Smart contract Thailand Co.Ltd.  Mr.Sathapon  Patanakuha MD, Founder
13.35 – 13.55  Blockchain Usecase II: Smart contract Thailand Co.Ltd.
13.55 – 14.30 Microsoft’s Blockchain as a Service คุณธีรชัย หลาวทอง: กรรมการผู้จัดการบริษัท Perf Enterprise
14.30 – 14.45  รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 Panel Discussion: What are the regulatory and legal implications of using blockchain technologies:

 • คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์:  ผอ. ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • คุณบัญชา มนูญกุลชัย: ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์: รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ดร.นคร เสรีรักษ์:  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ ที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2017

9.00 – 9.45 Mid year IT market & What are the prediction earlier? คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท Optimus(Thailand)
9.45 – 10.30 IoT: Blockchain as the key enabler for realising the IoT vision คุณฐิติธร เสมาเงิน: Converged Infrastructure Director, Oracle Corporation (Thailand)
10.30 – 10.45  รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 How blockchain can disrupt multiple industries from banking, insurance, government, healthcare, logistic, telecoms and more

 • คุณ วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)
 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท G-Able
 • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
 • ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์ ที่ปรึกษารายการทีวี IT 24 Hours
12.15 – 13.15  รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 13.35 Blockchain Usecase III: Ripple [TBC]
13.35 – 13.55 Blockchain Usecase IV: [TBC]
13.55 – 14.30  How can developers make the most of the blockchain opportunity? รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์: ผู้อำนวยการ IMC Institute
14.45 – 15.00  รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.45 Developing Blockchain Applications and Smart Contract คุณธีรชัย หลาวทอง : กรรมการผู้จัดการบริษัท Perf Enterprise
15.45 – 16.30 IBM : The Hyper-ledger Project:An open standard for blockchain for business ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ Technical Evangelist, IBM (Thailand)
16.30 – 16.45 จับรางวัลผู้โชคดีและปิดการอบรม
รางวัล Lucky Draw กับอุปกรณ์ Google Home ที่เป็น Trends ล่าสุด

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนออนไลน์ >> HERE

เงื่อนไขการชำระเงิน

รบกวนชำระ 50% หรือทั้งหมด อย่างน้อง 7 วันก่อนถึงวันอบรม ส่วนที่เหลือสามารถนำชำระในวันอบรมได้

ช่องทางการชำระค่าอบรม ดังนี้

 1. ชำระโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย
  ชื่อบัญชี สถาบัน ไอเอ็มซี หรือ IMC Institute
  เลขที่บัญชี 616-2-07327-1 ประเภท ออมทรัพย์
  หากทำการโอนชำระแล้วกรุณาแสกนใบนำจ่าย (Pay in Slip) มาที่ kwanhathai@imcinstitute.com
 2. สั่งจ่ายเช็คในนาม  “สถาบัน ไอเอ็มซี หรือ IMC Institute”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ทำไม NGINX ถึงเป็นผู้นำตลาด Development Operations !!!

ขอเชิญรับชม NGINX Channel Live Project ในหัวข้อแรก “Introducing NGINX” ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020 เวลา 19.00 – …

[Guest Post] เริ่มต้น DevOps ด้วย Atlassian Cloud

คู่มือเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้ความสามารถของ Atlassian Cloud