Black Hat Asia 2023

IDC ยก Splunk เป็นอันดับหนึ่งซอฟต์แวร์ด้าน IT Operation Management ประจำปี 2019

IDC ได้จัดทำรายงาน ‘Worldwide IT Operations Management Software Market Shares, 2019’ ซึ่งยกให้ Splunk คือผู้นำตลาดทั้งแต่แง่ของการเติบโตรายได้และสัดส่วนตลาด

Credit: Splunk

ในปี 2019 IDC ชี้ว่าในตลาดของซอฟต์แวร์ IT Operations Management ผลิตภัณฑ์จาก Splunk มีสัดส่วนถึง 13% นอกจากนี้มีการเติบโตทางรายได้จากปี 2018 ถึง 32.3% ซึ่งค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 16.4% และมีมูลค่ารวมทั้งตลาดราว 11,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับ Splunk แรกๆ หลายคนอาจรู้จักกันในเรื่องของ SIEM แต่ปัจจุบันได้วางตัวเองในคอนเซปต์ว่า ‘Data-to-Everything Platform’ ที่เป็นการรับข้อมูลทุกอย่างมาประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหา วิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ รวมถึงตอบโจทย์ Infrastructure ขององค์กรได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้ง Hybrid-cloud, On-premise หรือ Multi-cloud ก็ตาม

ที่มา :  https://www.splunk.com/en_us/blog/it/splunk-ranked-1-in-market-share-for-idc-s-worldwide-it-operations-management-software-market-shares-2019.html


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …