Black Hat Asia 2023

[Guest Post] IBM Observability by Instana แพลตฟอร์มสำหรับการสังเกตการณ์ในองค์กร

IBM Observability by Instana เป็นผู้นำด้าน Application & Performance Monitoring โดย Instana มีความสามารถในการสังเกตการณ์ (Observability) ระบบต่างๆขององค์กรและธุรกิจ เพื่อจัดการประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนไม่ว่าจะอยู่บน Cloud หรือแม้แต่ On premise รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Cloud native, Micro services, Containerize เป็นต้น

แพลตฟอร์มสำหรับการสังเกตการณ์ (Observability Platform) ถือเป็นนิยามใหม่ในการตรวจสอบการทำงานของ application โดยเฉพาะ cloud native application ซึ่งมีองค์ประกอบ และมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการนำมาใช้งานภายใต้ระบบดังกล่าว ในระบบ Cloud computing ความสามารถในการสังเกตยังหมายถึงเครื่องมือ ซอฟต์แวร์และแนวทางปฏิบัติสำหรับการรวบรวม เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากแอปพลิเคชันแบบกระจาย (Distributed Application) และฮาร์ดแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

IBM Observability by Instana แพลตฟอร์มการสังเกตการณ์ (Observability) ที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กร ซึ่งมอบคุณสมบัติมากกว่าการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน โดยมอบความสามารถในการสังเกตที่ครอบคลุมทั่วทั้งระบบ ทำให้ IT และ DevOps Engineer สามารถค้นหาคำตอบ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ไม่ว่าระบบและแอบพลิเคชั่นเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนมากเพียงใด

ทำไมต้องเป็น IBM Observability by Instana?

  • Automate Discovery แค่ติดตั้ง lightweight agent เพียงตัวเดียวที่จะทำหน้าที่ค้นหา service และ component ทั้งหมดในเครื่องนั้น โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกดึงมาประมวลผลในทุกๆ 1 วินาที โดยใช้ทรัพยากรของเครื่องในการประมวลผลน้อยมาก
  • Dependency Map ที่เชื่อมโยงส่วนประกอบของแต่ละ service ให้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Dynamic Graph ทำให้ทีม Operation เห็นความสัมพันธ์รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
  • Root Cause Analysis โดยใช้ AI และ Machine Learning ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real time เพื่อให้สามารถเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นของกำหนดค่า Threshold
  • Performance Optimization วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทั้งหมดที่มี (ไม่ใช่แค่จากข้อมูลที่สุ่มมา) ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาจะถูกแก้ไขได้อย่างถูกจุด และแม่นยำ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน IBM Observability by Instana

  • Discover and address ‘unknown unknowns’ – issues you don’t know exist ค้นหาและจัดการกับ ‘สิ่งที่ไม่รู้จัก’ หรือปัญหาที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ ข้อจำกัดหลักของ Monitoring tool ทั่วๆไป คือพวกเขาดูเฉพาะ ‘สิ่งที่รู้จัก’ แต่ระบบสังเกตุการณ์ จะทำให้คุณพบเงื่อนไขที่คุณอาจไม่เคยรู้จักหรือคิดว่าจะมองหา และติดตามความสัมพันธ์กับปัญหานั้นอย่างเฉพาะเจาะจง ทำให้สามารถระบุสาเหตุหลักเพื่อการแก้ปัญหา
  • Catch and resolve issues early in development สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วงต้นของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทีม DevOps สามารถระบุและแก้ไขปัญหาในใหม่ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้าหรือ SLA ที่กำหนดไว้
  • Scale observability automatically ความสามารถในการสเกล หรือขยาย ได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุเครื่องมือวัดและการรวมข้อมูลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่าคลัสเตอร์ Kubernetes และเริ่มรวบรวมการวัดและส่งข้อมูลตั้งแต่ช่วงเวลาที่คลัสเตอร์ scale up จนถึง scale down เป็นต้น
  • Enable automated remediation and self-healing application infrastructure สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ โดยการรวมสองความสามารถของ Observability และ AIOps Machine learning เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และแก้ไขได้ทันทีโดยอัตโนมัติ

Instana เป็นส่วนหนึ่งของ IBM Cloud Pak® for Watson AIOps เพื่อมอบแพลตฟอร์มการสังเกตการณ์สำหรับองค์กรชั้นนำ โดยปัจจุบัน Instana รองรับการสังเกตมากกว่า 300 Technology และทำงานร่วมกับ Application ต่างๆมากมาย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย  คุณอนุกูล คงสกูล

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Google จับมือ Replit เสริมบริการ Generative AI สำหรับ Software Development

Google จับมือ Replit เสริมบริการ Generative AI สำหรับ Software Development

กลุ่มบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลด้วย SAP S/4HANA จาก IT One [Guest Post]

ไอทีวัน (IT One) ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.อิออนธนสินทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ SAP S/4 HANA ให้แก่กลุ่มบมจ.อิออนธนสินทรัพย์ เพื่อยกระดับในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร …