Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

[Guest Post] ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการเมื่อต้องยกระดับความปลอดภัย ของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดและมีการกลับมาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิท-19   บรรดาผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็กำลังวางแผนกลยุทธ์ที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน   “สุขอนามัย” กลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับทุกภาคส่วนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน เพื่อป้องกันพนักงานและลูกค้าของตนให้ปลอดภัย 

นายฟรีดเฮล์ม เบสท์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮีมา (HIMA)

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรธุรกิจ อย่างเช่น ผู้ประกอบการโรงงานจำเป็นต้องมั่นใจตลอดเวลาถึงความปลอดภัยในการทำงาน แม้แต่มาตรการความปลอดภัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยใหม่ก็จะต้องปฏิบัติตามด้วย 

ขณะที่คนงานกลับเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปฏิบัติงานอีกครั้ง กิจกรรมประจำวัน เช่น      การวางแผนปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ที่ถูกพักไว้ชั่วคราวในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่ ก็ดำเนินการต่อตามเดิม  งานดังกล่าวต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องต่อไปนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมในกระบวนการทำงาน ภาวะที่อาจหยุดทำงานของระบบ และการชักชวนของผู้ให้บริการ

 

  1. ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

            การปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน ไม่เพียง แต่พิจารณาถึงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน SIS ให้ทันสมัยเท่านั้น บรรทัดฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานสามารถให้ความมั่นใจทางกฎหมายในกรณีที่เกิดความรับผิดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างวงจรชีวิตของระบบ

           มาตรฐาน IEC 61511 Edition 2 กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นระยะ พนักงานต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตลอดวงจรการผลิตของโรงงาน มีการประเมินผลเป็นประจำและปรับปรุงคุณสมบัติใหม่  รวมถึงการวัดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเผยให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในระบบและเน้นให้เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย

           เมื่อการวางแผนปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบ SIS ให้ทันสมัย บริษัทต่างๆ ต้องแน่ใจว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอัพเกรดนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ยังคงมีการติดตั้งระบบอยู่ ก็อาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตการดำเนินงานของโรงงานและอาจนำไปสู่บทลงโทษได้

            เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น ระบบความปลอดภัยที่โปรแกรมได้ ความเสี่ยงและมาตรการใหม่ๆ ก็อาจเข้ามามีบทบาท  ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความเสี่ยงได้เปลี่ยน เพราะได้แปลงสภาพหรือการทดแทน

              สำหรับบริษัทที่พิสูจน์ว่าระบบ SIS เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61511 ที่ครอบคลุมทั้งการติดตั้งและการใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้พร้อมเป็นลำดับต่อไป ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ

         HIMA ขอแนะนำใช้ระบบที่มีระดับความสมบูรณ์ของความปลอดภัย (SIL) ระดับ 3 เพื่อทดแทนและติดตั้งระบบตามมาตรฐาน IEC 61511  สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจำเพาะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทำได้

 

  1. หลีกเลี่ยงภาวะหยุดทำงานเป็นเวลานาน

             เมื่อเกิดกระบวนการปรับระบบให้ทันสมัย การหยุดทำงานก็ย่อมเกิดขึ้นได้ และโดยเฉพาะแอพพพลิเคชั่นของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น  ส่งผลให้เกิดภาวะหยุดทำงานที่ยาวนานยิ่งกว่าเดิม เราขอแนะนำให้ดำเนินการวางแผนระยะยาวเสมอ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับการหยุดทำงานของระบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างระมัดระวัง

            เพื่อลดระยะเวลาที่ต้องหยุดทำงานให้น้อยลง ผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่มีความทันสมัยตลอดเวลา เวอร์ชั่นที่อัพเดทอาจมาพร้อมการแก้ไขบั๊ก และขยายความสามารถที่เสริมสร้างระบบความปลอดภัยมากขึ้น

           เครื่องมือทางวิศวกรรมของฮีมา และระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ของเราสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องหยุดกระบวนการผลิต หากคุณใช้ระบบที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน โซลูชันของเราพร้อมให้คุณทดแทนระบบดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยที่ระบบเก่ายังคงสามารถสื่อสารกับระบบใหม่ได้อย่างปลอดภัย

 

  1. หาผู้ช่วยที่เหมาะสม

          การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เมื่อคิดพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว พบว่าการสนับสนุนช่วยเหลือที่ได้รับจากวิศวกรและที่ปรึกษาซึ่งมีความเป็นกลางนั้น นำไปสู่โอกาสที่ดีที่สุดของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่น

          ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นด้วยระบบ SIS: การประเมินผลเป็นระยะๆ แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ใดที่ยังคงมีการใช้งานอยู่ใช่หรือไม่ คุณทราบไหมว่ามีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นนานเท่าไรแล้ว อะไรคือข้อกำหนดสำคัญและขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการบ้าง หากคุณต้องใช้ความพยายามเพื่อค้นหาคำตอบให้กับคำถามข้างต้น ขอแนะนำให้ลองขอรับการสนับสนุนจากภายนอก

         การค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นและทำให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สถานการณ์ที่ต้องหยุดทำงานนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยให้การแก้ปัญหาและการติดตั้งสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องหยุดทำงานได้เพิ่มเติม

 

มุ่งหน้าสู่การผลิตที่พร้อมรองรับอนาคต

            เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เดินหน้าเข้าสู่การแปรรูปกระบวนการทำงานของตนให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งการระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นเพียงตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวเท่านั้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานคือ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญ การดูแลองค์กรธุรกิจให้ดำรงอยู่ภายใต้มาตรฐานปัจจุบันทั้งหมดจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือเมื่อต้องดำเนินกระบวนการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และขอแนะนำให้เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบที่มีอยู่เดิมของคุณ ตลอดจนพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คุณได้วางไว้

 About Maylada

Check Also

[Guest Post] อนาคตของการดำเนินการอุตสาหกรรมการผลิตในโลกหลังโควิด -19

อนาคตของการดำเนินการอุตสาหกรรมการผลิตในโลกหลังโควิด –19 :  Michael Schwarz จาก AVEVA แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ผลิตสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ  

[Guest Post] แคสเปอร์สกี้กระตุ้น SMB ไทยเร่งเสริมแกร่งความปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับดิจิทัลไลเซชั่นยุคโควิด

ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านความพยายามในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องตามดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) และในการจัดอันดับระดับโลก ประเทศไทยก็เคยอยู่ในอันดับหนึ่งจาก 184 ประเทศทั่วโลกเช่นกัน ด้วยความสำเร็จในการชะลอการแพร่ระบาดและมาตรการที่ผ่อนคลายลง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMB ในไทยต่างก็พิจารณาใช้เทคโนโลยีเพื่อประคองตัวให้ลอยเหนือความท้าทายต่างๆ ที่เกิดในช่วงนี้