[Guest Post] สกมช. พร้อม Up Skill ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ในประเทศไทย

สกมช. เปิดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จากมูลค่า 25,000 บาท เหลือเพียง 4,800 บาท พร้อมมอบรางวัลใหญ่แก่คนที่พัฒนาตนเองอย่างไม่สิ้นสุด (สอบผ่าน) มูลค่า 4,800 บาท ต่อใบประกาศนียบัตร ระยะเวลาของการสมัคร ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565 

รายละเอียด
ระยะเวลาของการสมัคร ตั้งแต่ 8-19 สิงหาคม 2565
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทุน ของ CompTIA มีรายละเอียด ดังนี้
1. CySA+ จำนวน 50 คน
2. Pentest+ จำนวน 40 คน
3. Project+ จำนวน 20 คน
4. Cloud+ จำนวน 20 คน
5. Linux+ จำนวน 20 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
* มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
* ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์สมัครได้แค่ 1 หลักสูตร (เพิ่มจากอันเดิม)
* ผู้สมัครที่มาจากหน่วยงานเดียวกันจะสมัครในหลักสูตรแต่ละใบประกาศนียบัตรได้ไม่เกิน 2 คน และมีจำนวนรวมกันทุกหลักสูตร หน่วยงานละไม่เกิน 3 คน
* ทำงานกับหน่วยงาน CII หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ของ สกมช. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เงื่อนไขการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
* การพิจารณา และประกาศผลผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมและทุนสนับสนุนการสอบประกาศนียบัตร CompTIA: CySA+, Cloud+, Pentest+ Linux+ และ Project+ สกมช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแต่เพียงผู้เดียว
* ผู้สมัครที่สมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ จะต้องชำระเงินจำนวน 4,800.00 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ก่อนเข้าอบรมแก่ตัวแทนของ สกมช. โดยในกรณีถ้าผู้เข้าอบรมสอบผ่านทางตัวแทนของ สกมช. จะดำเนินการมอบรางวัล จำนวน 4,800.00 บาท แก่ผู้เข้าฝึกอบรม
 
กำหนดการในการรับสมัคร
* เริ่มรับสมัคร 8-19 สิงหาคม 2565
* ประกาศผลการผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับสิทธิ์ เรียนและชำระเงินหลักสูตรประกาศนียบัตร CompTIA พร้อมสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
* ชำระเงินให้แก่ตัวแทนของ สกมช. ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
* กำหนดการอบรม 29 สิงหาคม – 23 กันยายน 2565 (หลักสูตรละ 5 วัน แบบ On-site)
* กำหนการติวสอบ 16 – 30 กันยายน 2565 (หลักสูตรละ 1 วัน แบบ On-site)
* กำหนดการสอบตั้งแต่ 26 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 จำนวนวันละไม่เกิน 30 คน (ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน และสามารถรู้ผลสอบได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ)
* กำหนดการมอบเงินรางวัลจำนวน 4,800 บาท แก่ผู้สอบผ่าน ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 
สมัครผ่าน QR Code หรือ link
 
สามารถสอบถามข้อมูลโครงการได้ที่ :
คุณนภาพร กะเพราะยิ่ง โทร. 063 971 5459
คุณนพดล สุวรรณเรือง โทร. 064 565 8528
e-mail: cyberacademy@ncsa.or.th

About Maylada

Check Also

Ubuntu Pro พร้อมใช้งานแล้ว

แนวทางด้าน Security เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในการพัฒนาแอปด้วยโอเพ่นซอร์สที่มีการใช้เครื่องมือภายในมาประกอบกันเป็นปัญหามานานว่าจะรักษาให้ทุกส่วนอัปเดตอย่างเหมาะสมได้อย่างไร หนึ่งในแนวทางที่ Canonical ทีมงานเบื้องหลัง Ubuntu จึงได้ปล่อย Subscription ล่าสุดที่ชื่อ Ubuntu Pro ออกมาให้องค์กรได้ใช้งาน

Microsoft เตือนแอดมินเซิร์ฟเวอร์ Exchange บน On-premise ให้เร่งอัปเดตแพตช์ล่าสุด

Microsoft แจ้งเตือนให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในระบบ On-premise ให้เร่งอัปเดตแพตช์แบบ Cumulative Update (CU) ให้พร้อมไว้หากมีการอัปเดตแพตช์ด้านความมั่นคงปลอดภัยฉุกเฉิน