Black Hat Asia 2023

[Guest Post] LET ผนึก สมาคมไทยไอโอที ยกระดับงานรักษาความปลอดภัยผ่าน IoT

บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) และ สมาคมไทยไอโอที (TIoT) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (Internet of Things: IoT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรรมไอโอทีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มุ่งสู่งานรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ สมาคมไทยไอโอที เมื่อเร็วๆ นี้

นายยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี หรือ LET กล่าวว่า บริษัทในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านรักษาความปลอดภัยครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ Modern Security พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมไทยไอโอที เพื่อสนับสนุน แบ่งปันความรู้ และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านงานรักษาความปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมไอโอทีเป็นเครื่องมือพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบโจทย์งานรักษาความปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับคนยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

“ทั้งนี้บริษัทมองว่างานด้านรักษาความปลอดภัยยุคปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีศักยภาพ ก้าวทันการใช้ซอฟแวร์อัจฉริยะผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อทดแทนการทำงานหนักและเหตุการณ์เสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้ประกอบการได้ เป็นการป้องกันภัยเชิงรุกที่สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศ สู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” นายยุทธพรกล่าว.


About Maylada

Check Also

พบ ‘HinataBot’ บอทเน็ตที่อาจสร้างการโจมตี DDoS ขนาด 3.3 Tbps ได้

พบมัลแวร์บอตเน็ตใหม่ HinataBot มุ่งเป้าโจมตี Realtek SDK, Huawei Router และ Hadoop YARN Server เพื่อรวมการโจมตีที่อาจสร้าง Distributed Denial of …

[Video] NCSA Webinar Series EP.8 – WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย NCSA Webinar Series EP.8 เรื่อง “WAAP ช่วยยกระดับ Security Posture ขององค์กรได้อย่างไร” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ