[Guest Post] ล้างข้อมูลบนอุปกรณ์ IT ให้ปลอดภัย กับบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ

จาก ผลสำรวจในปี 2012 ได้กล่าวไว้ว่า “ภายใน ปี 2020 โลกจะสร้างข้อมูลดิจิทัลกว่า 5.2 TB ในมนุษย์แต่ละคน” แต่ตัวเลขดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการเติบโตของของโลกอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า Internet of Things (IoT)ทำให้ การล้างข้อมูล เมื่อหมดความจำเป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

บทความนี้เราเลยจะมาบอกถึง เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรใช้บริการบริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพ ในการล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์ IT เก่าที่เราเลิกใช้แล้ว 

 

1. ปกป้องข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย

ข้อมูลของเราไม่ได้มีมูลค่าลดลงเมื่ออยู่บนอุปกรณ์ IT ที่พังแล้ว หรืออยู่ในฮาร์ดดิสก์ที่คุณถอดออกมาเก็บไว้ในกล่องตรงมุมห้อง หรือแม้การ Format HDD ก็ไม่ได้หมายความว่าเราล้างข้อมูลจนหมดสิ้นแล้ว แต่การล้างข้อมูล หรือการทำลายข้อมูลที่ปลอดภัย และถูกต้องที่สุดสามารถทำได้ ดังนี้

  • Degaussing คือการล้างข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็ก บนแผ่นฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นการล้างข้อมูลที่ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด
  • Wiping คือการล้างข้อมูลด้วยโปรแกรมทำลายข้อมูลถาวรที่ไม่สามารถกู้คืนได้ 100% รวมถึงข้อมูลที่อยู่ลึกระดับที่เราไม่สามารถดึงมาดูได้ ซึ่งวิธีนี้เรายังสามารถนำอุปกรณ์ IT ที่เราล้างข้อมูลแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล รวมถึงเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการสร้าง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
  • Shredding คือการล้างข้อมูลด้วยการบดฮาร์ดดิสก์ เป็นการล้างข้อมูลทางกายภาพที่จะทำลายตัวฮาร์ดดิสก์ไปด้วยอย่างถาวร

2. ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย/นโยบายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องดูแลข้อมูลมากที่สุด

เหมือนที่เรากล่าวไปว่าการทำลายล้างข้อมูลด้วย 3 วิธีข้างต้น เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดมากที่สุด เมื่อมีข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเสี่ยงในโลกของดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน จึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล เช่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์กร เช่น ISO27001 ที่มีการกำหนดให้บริษัทนั้นๆจำเป็นจะต้องใช้ Third Party ในการล้างข้อมูล

โดยการทำลายล้างข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่การละเมิดกฎหมาย และส่งผลให้ธุรกิจของคุณถูกปรับเป็นจำนวนมาก

เพื่อรับประกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ข้างต้น และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง บริษัททำลายข้อมูลมืออาชีพส่วนใหญ่จะมีใบรับรองผลการทำลายข้อมูลให้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าได้มีการล้างข้อมูลเสร็จสิ้น ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายอย่างถูกต้อง

3. ประหยัดต้นทุน และบริหารจัดการทรัพย์สิน IT อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่าง เหมือนการเลือก Outsources เข้ามาทำงานในส่วนที่เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ประหยัดพื้นที่ ทำให้คุณมีเวลาทำงานในส่วนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ได้ สามารถเป็นกำลังเสริมจากภายนอกองค์กรให้ทำงานได้เร็วขึ้น

เหมือนการใช้บริการทำลายล้างข้อมูลกับบริษัทที่เชี่ยวชาญ จะสามารถแนะนำวิธีดูแลข้อมูลและทรัพย์สิน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูล นำอุปกรณ์ IT ไปล้างข้อมูลในขณะที่คุณสามารถนั่งทำงาน หรือไปหาลูกค้าทำกำไรเพิ่มเติมได้มากมาย

4. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า

การสร้างธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ย่อมใช้เวลาหลายปี พนักงานของคุณก็ย่อมใช้เวลาหลายวันในการดึงดูดลูกค้า ที่สำคัญอนาคตธุรกิจก็ย่อมขึ้นอยู่กับการรักษาและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง เมื่อข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือล้าสมัยแค่ไหนก็คุ้มค่ากับการปกป้องข้อมูล (หรือจ่ายเงินเพื่อซื้ออนาคตนั่นเอง) การล้างข้อมูลที่เหมาะสมช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของคุณได้ว่าข้อมูลของพวกเขาจะปลอดภัย 100% และช่วยสร้างโอกาสในความสำเร็จในธุรกิจระยะยาว

5. ช่วยรักษาชื่อเสียงขององค์กร

ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายเจ้าทำข้อมูลของลูกค้าหลุดบ้าง ค้นเจอในเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าบ้าง ซึ่งเป็นตัวเลขกว่า 72% ในจำนวนธุรกิจทั้งหมด และต้องใช้เวลาและกำลังคนในการกู้ชื่อเสียงกลับคืนมารวมถึงการสร้างมาตรการปกป้องข้อมูลของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้อง และเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอีกครั้ง

การล้างข้อมูลกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณและเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมความเสียหายจากการเกิดข้อมูลรั่วไหล การมีขั้นตอนการล้างข้อมูลที่ได้มาตรฐานรวมกับวิธีจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย สามารถช่วยสร้างชื่อเสียงบริษัทให้ลูกค้าของคุณได้รับรู้ว่า เราสามารถปกป้องดูแลข้อมูลของลูกค้าได้ดีที่สุด

6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การล้างข้อมูลอย่างปลอดภัยกับบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานกำลังเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นที่ยอมรับสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดความเสียหายที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

จากหัวข้อเบื้องต้นเหล่านี้ เราจะเห็นได้ว่าการล้างข้อมูลบนอุปกรณ์ITที่ไม่ใช้แล้วกับบริษัททำลายข้อมูลที่เชี่ยวชาญสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณในทุกๆด้านทั้งประหยัดพื้นที่ ประหยัดต้นทุน ง่ายต่อการจัดการดูแลข้อมูล สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้าและรายได้ แล้วมีบริษัทไหนบ้างที่สามารถให้บริการล้างข้อมูลที่ปลอดภัยแบบนี้ให้กับคุณได้

Asia Data Destruction ผู้นำด้านการทำลายล้างข้อมูลอย่างครบวงจร และได้มาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่จัดการดูแลทรัพย์สิน IT ของคุณถึงที่ จนถึงทำลายล้างข้อมูลเสร็จสิ้นได้รับใบรับรองผลกันอย่างสะดวกสบาย ด้วยประสบการณ์ด้านการทำลายล้างข้อมูลมากว่า 12 ปี และมีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 500 ราย รวมถึงเรามีสาขาให้บริการที่ต่างประเทศกว่า 25 ประเทศ และมีลูกค้าที่ยังเชื่อมั่นกลับมาใช้เราอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าการทำลายล้างข้อมูลจากเราจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลอย่างแน่นอน และสามารถปฏิบัติตามหัวข้อด้านบนที่เราได้บอกไปทุกประการ!


About Maylada

Check Also

HPE พลิกโฉมการจัดการวงจรข้อมูลด้วย HPE Alletra ที่มาพร้อมบริการไฟล์ บล็อก และการป้องกันข้อมูลรูปแบบใหม่ [Guest Post]

” การบริการข้อมูลรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นบน HPE Alletra Storage MP ได้มอบประสบการณ์ Cloud experience อันชาญฉลาดและมาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นพร้อมประสิทธิภาพสูงและการปกป้องข้อมูลแบบไฮบริดจาก HPE GreenLake” กรุงเทพฯ ประเทศไทย 26 …

Nutanix ผสาน Data Services ที่ใช้จัดการข้อมูลบน Hybrid Multicloud ได้เป็นหนึ่งเดียว [Guest Post]

เปิดตัวบริการด้านดาต้าสำหรับ Kubernetes และการเคลื่อนย้ายดาต้าบนคลาวด์ นูทานิคซ์ : ผู้นำด้านไฮบริดมัลติคลาวด์คอมพิวติ้ง ประกาศว่าได้เพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ให้กับ Nutanix Cloud Platform โดยเป็นความสามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าผสานรวมการบริหารจัดการดาต้าที่อยู่บนคอนเทนเนอร์ และเวอร์ชวลแอปพลิเคชันที่อยู่ในระบบภายในองค์กร บนพับลิคคลาวด์และที่ edge …