เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

ไขข้อข้องใจ Fujitsu SPARC M12 ทำไม CPU 12 Cores กลับเร็วกว่า 16 Cores

เป็นที่ทราบกันดีว่า โดยทั่วไปแล้วจำนวน Core ของ CPU ยิ่งเยอะ ยิ่งทำให้ฮาร์ดแวร์ประมวลผลได้เร็ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์หลายรายจึงเน้นที่การผลิตอุปกรณ์ให้รองรับ CPU Core เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยเทคโนโลยี SPARC64 XII ชิปประมวลผลใหม่ล่าสุดของ Fujistsu SPARC M12 กลับไม่เป็นเช่นนั้น บทความนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันครับว่า ทำไม SPARC64 XII ที่มีจำนวน Core เพียงแค่ 12 กลับมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิปประมวลก่อนหน้าที่มี 16 Cores

Fujitsu ผสานความร่วมมือเชิงวิศวกรรมกับ Oracle ผลิต Fujitsu SPARC M12 Server ซึ่งเป็น Integrated System ประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Oracle โดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลใหม่ล่าสุด คือ SPARC64 XII ซึ่งมี CPU จำนวน 12 Cores ลดลงมาจากเดิม 4 Cores เมื่อเทียบกับชิปประมวลผลก่อนหน้า คือ SPARC64 X+ ซึ่งมี 16 Cores อย่างไรก็ตาม SPARC64 XII กลับมีประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 2 เท่า ในขณะที่มี Total Cost of Ownership (TCO) ลดลงจากเดิม

เปรียบเทียบหมัดต่อหมัด SPARC64 XII และ SPARC64 X+

Fujitsu และ Oracle ได้นำนวัตกรรมล่าสุดมาใส่ไว้ใน SPARC64 XII เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้จะมีจำนวน Core น้อยลงก็ตาม โดย CPU ใหม่มีการปรับแต่งความสามารถให้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า ดังนี้

  • Speed – SPARC64 XII ถูกพัฒนาให้มีความเร็วสูงถึง 4.25 GHz ซึ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่า SPARC64 X+ ที่มีความเร็ว 3.7 GHz ถึง 15%
  • ALU – SPARC64 XII ประกอบด้วย 8 ALUs สำหรับประมวลผล Integer และอีก 8 ALUs สำหรับประมวล Floating Point ต่อ 1 Core ในขณะที่ SPARC64 X+ มีเพียง 4 ALUs เท่านั้น ส่งผลให้ SPARC64 XII เป็นผู้นำทางด้านหน่วยประมวลต่อคอร์ในการทดสอบ SPECint_rate2006 และ SPECfp_rate2006 Benchmark และกลายเป็นชิปประมวลผลที่เหมาะสำหรับภาระงานที่ต้องอาศัยขุมพลังในการคำนวณข้อมูล
  • Threads – SPARC64 XII มี 8 SMT Threads ต่อ 1 Core ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่า และมีจำนวน Thread รวมมากถึง 96 Threads ต่อหน่วยประมวลผล เทียบกับ SPARC64 X+ ที่มีเพียง 32 Threads เมื่อจำนวน Thread มากขึ้น ย่อมส่งผลให้สามารถประมวลผลแต่ละส่วนของโปรแกรมได้เร็วยิ่งขึ้น
  • Memory Bandwidth – SPARC64 XII มี Memory Bandwidth ขนาด 153.6 GB/sec ต่อ 1 หน่วยประมวลผล เพิ่มขึ้นกว่า SPARC64 X+ ที่มีขนาดเพียง 102.4 GB/sec ถึง 50% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น
  • I/O Bandwidth – SPARC64 XII และ SPARC64 X+ มี I/O Bandwidthต่อ 1 หน่วยประมวลผลเท่ากับ 63.6 GB/sec และ 32 GB/sec ตามลำดับ ส่งผลให้ข้อมูลที่รับส่งไปมากับ Storage มีความเร็วเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
SPARC64 XII SPARC64 X+
Speed 4.25 GHz 3.7 GHz
ALU (Integer/Floating Point per core) 8/8 4/4
SMT Threads (per core) 8 2
Threads (per processor) 96 32
Memory Bandwidth (per processor) 153.6 GB/sec 102.4 GB/sec
I/O Bandwidth (per processor) 63.6 GB/sec 32 GB/sec

SPARC64 XII ประสิทธิภาพการทำงานต่อคอร์อันดับหนึ่งของโลก

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีบนชิปประมวลผลให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ SPARC64 XII มีประสิทธิภาพต่อคอร์โดยรวมสูงกว่า SPARC64 X+ ถึง 2.5 เท่า ดังนั้น ต่อให้ SPARC64 XII จะมีจำนวน Core ลดลงเหลือเพียงแค่ 12 Cores ก็ยังทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าเดิมถึงเกือบ 2 เท่า นอกจากนี้ Fujitsu ยังนำฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยบนซอฟต์แวร์มาทำงานบนระดับ CPU แทน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการรันซอฟต์แวร์สำหรับระบบ Cloud, Big Data Analytics, Database และอื่นๆ เมื่อเทียบความคุ้มค่าจะพบว่า Fujitsu SPARC M12 ซึ่งใช้ SPARC64 XII มี Price/Performance ที่ดีกว่า Fujitsu SPARC M10 ที่ใช้ SPARC64 X+ รุ่นก่อนหน้าถึง 21%

จำนวน Core ลดลงเท่ากับจำนวน License ของที่ลดลง

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักคำนวณค่า License ตามจำนวน Core ของ CPU ไม่ใช่ตามจำนวน Socket นั่นหมายความว่า ในกรณีที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ ยิ่งเซิร์ฟเวอร์มีจำนวน Core มากเท่าไหร่ ยิ่งเสียค่า License ของซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจุดนี้ Fujitsu SPARC M12 ที่ใช้ชิปประมวลผลแบบ SPARC64 XII เข้ามาตอบโจทย์เรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีจำนวน Core ที่ลดน้อยลง แต่ได้ประสิทธิภภาพที่สูงกว่าเดิม

ตารางด้านล่างแสดงตัวอย่างค่า License ของ Oracle Database เมื่อใช้ SPARC64 XII และ SPARC64 X+ ในกรณีที่ต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลใกล้เคียงกัน (SPARC64 XII ประสิทธิภาพดีกว่า SPARC64 X+ ประมาณ 2.5 เท่า)

SPARC64 XII SPARC64 X+ ส่วนต่าง
จำนวน Core 24 64 40
จำนวน License ทั้งหมด ** 12 32 20
ค่า License รวมต่อปี (บาท) 19,474,920 51,933,120 32,458,200

** เนื่องจากเป็นการรันซอฟต์แวร์ของ Oracle บนฮาร์ดแวร์ที่ร่วมพัฒนาโดย Oracle ส่งผลให้ใช้ License เพียงครึ่งเดียวของจำนวน Core

จะเห็นว่า ในกรณีที่ต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลใกล้เคียงกัน (SPARC64 XII ประสิทธิภาพดีกว่า SPARC64 X+ ประมาณ 2.5 เท่า) SPARC64 X+ ต้องใช้จำนวน Core มากถึง 64 ในขณะที่ SPARC64 XII ใช้เพียง 24 Cores เท่านั้น ส่งผลให้จำนวน License ที่ใช้ต่างกันถึง 20 Licenses คิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างต่อปีสูงถึง 32,458,200 บาท จึงเป็นที่ชัดเจนว่า SPARC64 XII สามารถลด TCO ลงได้อย่างมหาศาล

ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ Fujitsu SPARC M12 ที่ใช้ชิปประมวลผลแบบ SPARC64 XII สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fujitsu ร่วมกับ Oracle แนะนำ Fujitsu SPARC M12 System สำหรับองค์กรทุกระดับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ Rinruedee Lapwararak ตัวแทนจำหน่ายจาก First Logic อีเมล์ rinruedee.l@firstlogic.co.th หรือโทร 081-852-5209About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ARUBA Solution with Smart Network Infrastructure”

บริษัท คัมบาย กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญเหล่าผู้บริหาร IT Manager , CTO ,CIO และผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมนาในหัวข้อ “ARUBA Solution with …

VMware เผย รายได้จาก Subscription และ SaaS เติบโตจนแซงรายได้จากระบบ On-Premises แล้ว

ในการแถลงงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2021 โดย VMware นั้น ทาง VMware ได้ระบุว่ารายรับจาก Subscription และ SaaS นั้นได้พุ่งแซงรายรับจาก On-Premises ไปแล้ว