ADPT

ฟรี eBook: Ransomware Defense for Dummies (2nd Special Edition)

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำ ออก eBook เรื่อง Ransomware Defense for Dummies (2nd Special Edition) ซึ่งได้อัปเดตเนื้อหาใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์และรับมือกับ Ransomware ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

Ransomware ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรในปัจจุบัน หลายองค์กรยังคงเชื่อว่า ถ้าโดน Ransomware โจมตี การจ่ายค่าไถ่ถือเป็นทางออกที่คุ้มค่าและรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งถือว่าโชคร้ายมากที่ความเชื่อนี้ดันเป็นความจริง … อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายองค์กรไม่ได้ตระหนักถึง คือ การจ่ายค่าไถ่เท่ากับการมอบเงินลงทุนให้แฮ็กเกอร์นำไปพัฒนาการโจมตีไซเบอร์ใหม่ๆ ต่อได้ ก่อให้เกิดมัลแวร์และ Ransomware สายพันธุ์ใหม่ที่มีความซับซ้อนและแยบยลยิ่งกว่าเดิม กลายเป็นวัฏจักรการถูกโจมตีและจ่ายค่าไถ่ไม่สิ้นสุด

จากการวิจัยล่าสุดของ Cybersecurity Ventures คาดการณ์ว่า Ransomware จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจทั่วโลกถึง $6 ล้านล้าน ในปี 2021 ด้วยเหตุนี้ Cisco จึงได้ออกอัปเดต eBook เรื่อง Ransomware Defense for Dummies (2nd Special Edition) เพื่อให้องค์กรทุกระดับดาวน์โหลดไปศึกษาและวางแผนกลยุทธ์รับมือกับ Ransomware โดย eBook เล่มนี้ประกอบด้วย 5 บท เนื้อหาครอบคลุม

  • คุณลักษณะและการทำงานของ Ransomware
  • แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง
  • สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายล่าสุดสำหรับรับมือกับ Ransomware
  • แนะนำโซลูชัน Ransomware Defense จาก Cisco
  • ข้อแนะนำในการป้องกันที่พึงระลึกไว้ในใจ

 

ที่มา: Cisco Thailand User Group


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน