Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

ฟรี eBook: Ransomware Defense for Dummies (2nd Special Edition)

Cisco ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเครือข่ายและ Data Center ชั้นนำ ออก eBook เรื่อง Ransomware Defense for Dummies (2nd Special Edition) ซึ่งได้อัปเดตเนื้อหาใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์และรับมือกับ Ransomware ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด eBook ไปศึกษาได้ฟรี

Ransomware ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรในปัจจุบัน หลายองค์กรยังคงเชื่อว่า ถ้าโดน Ransomware โจมตี การจ่ายค่าไถ่ถือเป็นทางออกที่คุ้มค่าและรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งถือว่าโชคร้ายมากที่ความเชื่อนี้ดันเป็นความจริง … อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายองค์กรไม่ได้ตระหนักถึง คือ การจ่ายค่าไถ่เท่ากับการมอบเงินลงทุนให้แฮ็กเกอร์นำไปพัฒนาการโจมตีไซเบอร์ใหม่ๆ ต่อได้ ก่อให้เกิดมัลแวร์และ Ransomware สายพันธุ์ใหม่ที่มีความซับซ้อนและแยบยลยิ่งกว่าเดิม กลายเป็นวัฏจักรการถูกโจมตีและจ่ายค่าไถ่ไม่สิ้นสุด

จากการวิจัยล่าสุดของ Cybersecurity Ventures คาดการณ์ว่า Ransomware จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจทั่วโลกถึง $6 ล้านล้าน ในปี 2021 ด้วยเหตุนี้ Cisco จึงได้ออกอัปเดต eBook เรื่อง Ransomware Defense for Dummies (2nd Special Edition) เพื่อให้องค์กรทุกระดับดาวน์โหลดไปศึกษาและวางแผนกลยุทธ์รับมือกับ Ransomware โดย eBook เล่มนี้ประกอบด้วย 5 บท เนื้อหาครอบคลุม

  • คุณลักษณะและการทำงานของ Ransomware
  • แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยง
  • สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายล่าสุดสำหรับรับมือกับ Ransomware
  • แนะนำโซลูชัน Ransomware Defense จาก Cisco
  • ข้อแนะนำในการป้องกันที่พึงระลึกไว้ในใจ

 

ที่มา: Cisco Thailand User GroupAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CEBIT Webinar: การปรับตัวและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังวิกฤต COVID-19 โดย Sertis

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ หลังวิกฤต COVID-19 โดย Sertis" เพื่อรับฟังบทวิเคราะห์สำหรับธุรกิจด้านการเตรียมตัวนำ AI มาใช้ในธุรกิจในโลกหลังยุค COVID-19 สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ว่าจะมีกรณีการใช้งานใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมได้และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้อย่างไร ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 13.30 - 14.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้

CEBIT Webinar: ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ก้าวถัดไปของธุรกิจยุค COVID-19 โดย AIS, ธนาคารกสิกรไทย และ TechTalkThai" วงเสวนาว่าด้วยเรื่องของการทำงานในยุค COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในมุมของผู้บริหารธุรกิจยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย พร้อมการพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตหลังจากที่ธุรกิจไทยต้องเตรียมรับมือ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 10.30 - 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีดังนี้