Elastic เปิดฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้ใช้ได้ฟรี

Elastic ได้ประกาศเปิดบางฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ใช้งานได้ฟรีๆ บน Elastic Stack ซึ่งการประกาศครั้งนี้เป็นการสนับสนุนควบคู่กันไปกับการประกาศ Elastic Cloud on Kubernetes ด้วย

Credit: Elastic

ฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เปิดฟรีมีดังนี้

  • TLS สำหรับการเข้ารหัสการติดต่อสื่อสาร
  • สร้างและบริหารจัดการผู้ใช้ด้วย File และ native realm
  • สามารถกำหนด Role-based access ในการเข้าถึง Cluster และ index ได้ซึ่งต่อยอดไปถึงการทำ Multi-tenancy สำหรับ Kibana ด้วย

โดยก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วได้มีการเปิดเผยโค้ดของฟีเจอร์เหล่านี้ไปแล้วซึ่งเมื่อก่อนต้องเป็น Gold Subscription ให้ฟรีตั้งแต่ระดับ Basic แต่ต้องใช้ Elastic Stack 6.8.0 หรือ 7.1.0 เท่านั้น อย่างไรก็ดีฟีเจอร์ Single Sign-on และ AD/LDAP Authentication ยังคงต้องเป็นฟีเจอร์เสียเงิน ผู้สนใจสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่

นอกจากนี้ยังมีการประกาศ Elastic Cloud on Kubernetes (ECK) ด้วยซึ่งเป็น Orchestrator ตัวใหม่บน Kubernetes เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Provision และจัดการ Elasticsearch Cluster ได้จาก Kubernetes อย่างไรก็ตามการเปิดฟรีฟีเจอร์ข้างต้นจะสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยให้ทุก Cluster ที่ถูกจัดการใน ECK ตั้งแต่เริ่มสร้างขึ้นโดยไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลมากนัก ผู้สนใจสามารถติดตามเรื่อง ECK เพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : https://www.elastic.co/blog/security-for-elasticsearch-is-now-free


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] Synology เปิดตัว DiskStation DS1522+ สำหรับการจัดการข้อมูลเอนกประสงค์

ไทเป ไต้หวัน วันที่ 29 มิถุนายน 2022 วันนี้ Synology ได้เปิดตัว Synology DiskStation ขนาด 5 เบย์ รุ่นใหม่ DS1522+ โซลูชันขนาดกะทัดรัดรุ่นล่าสุดในสายการผลิต …

Cloud Computing กำลังก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงทศวรรษที่ 1980 หลังจากนั้นมาไม่เคยว่างเว้นจากการพัฒนาความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สถิติเหตุการณ์การเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในทุกๆ รอบ 10 ปี ปัจจุบันเป็นเวลาครบ 5 ทศวรรษพอดิบพอดี กับวิกฤติ COVID-19 นำมาสู่โอกาสและการเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญนับตั้งแต่ต้นปี …